w ,

Ceny ubezpieczeń od gradu wzrosły. Kogo będzie stać ubezpieczać?

Sadownicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

W tym roku producenci rolni decydując się na ubezpieczenie swoich upraw mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% składki, w sytuacji, gdy jednocześnie zawrą umowę ubezpieczenia, która zawiera pakiet rodzajów ryzyka oraz w przypadku określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej, która nie przekracza 9% sumy ubezpieczenia.

Mimo iż dofinansowanie od Państwa do ubezpieczeń wynosi 65%, podobnie jak w roku ubiegłym, to koszty ubezpieczeń bardzo wzrosły! 

Pan Mariusz odezwał się do naszego portalu z prośbą poruszenia tematu ubezpieczeń od gradu w sadzie.

Na przykładzie dokumentów, jakie otrzymaliśmy od sadownika, przedstawimy Państwu suche fakty, jak wygląda wzrost opłat za ubezpieczenia na przestrzeni roku w AGRO Ubezpieczenia.

Składka ubezpieczenia w 2022 roku za niespełna dwa hektary sadu w zakresie ryzyka gradu wynosiła 6 118 złotych.

Składka w 2023 roku w zakresie ryzyka gradu za obszar mniejszy bo 1,6 hektara (sadownik wyłączył 0,4 h z ubezpieczenia w 2023 roku) wynosi już 7 231,10 złotych!

 

Liczyłem oferty i moim zdaniem podwyżka jest 35% ceny w górę. Gdybym robił polisę na 1,6 hektara w 2022 roku zapłaciłbym 4200 złotych, a teraz za ten obszar policzono mi ponad 7 200 złotych. Za rok przy tych cenach chyba zrezyguje z polisy – informuje nasz portal sadownik.

Wzrost, jaki nastąpił rok do roku w kwestii ceny ubezpieczeń od gradu dla sadowników w AGRO Ubezpieczenia jest bardzo znaczący!

Sadownicy zapłacą dużo więcej za hektar „DRZEW OWOCOWYCH” (zależy od uprawy). Zakładając, że większość sadowników średnio posiada 10 hektarów. Za ubezpieczenie od gradu 10 hektarowego sad jabłoniowego, sadownicy zapłacą nawet kilka tysięcy złotych więcej, niż w roku ubiegłym!

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prognoza synoptyczna 13-19.03.2023

Zwiększenie dofinansowania do usuwania folii rolniczych