w , ,

Mszyca masowo atakuje jabłoń

Dorosłe mszyce są trawiastozielone, mają długie czarne syfony i czarny ogonek. Są owalne w zarysie, mają ok. 2 mm długości. Larwy są podobne do dorosłych mszyc, tylko nieco mniejsze. Szkodnik występuje praktycznie co roku, wymaga zwalczania, szczególnie w młodych sadach.

✅Do zwalczania można wykorzystywać środki o działaniu mechanicznym i fizycznym #Afik #AgriTrap #Emulpar #KPak #NextPro #Siltac oraz #NeemAzal zawierający azadirachtynę

✅Nowy w programie ochrony jabłoni środek – #SivantoPrime można stosować raz w sezonie

✅Duża grupa aficydów zarejestrowanych w ochronie #jabłoni to środki zawierające #acetamipryd

✅W grupie pyretroidów są #Cyperflor, #Evure, #Kaliber, #Mavrik, #Sherpa. Powinny być stosowane w temp. do 20C. Są toksyczne dla owadów pożytecznych.

Skuteczne zwalczanie owocówki, zwójki i miodówki w sadzie Grzegorza Żółcika

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do 30 czerwca br. możesz zgłosić szkodę rolniczą!

Czy plantacje borówki można założyć wszędzie? dr inż. Tomasz Krupa oraz Ryszard Nowakowski