w

Dlaczego warto stosować uprawę konserwującą?

Na całym świecie obserwujemy tendencję do przechodzenia na uproszczone systemy uprawy przy jednoczesnej rezygnacji z uprawy tradycyjnej. Jednym z takich systemów jest uprawa konserwująca, która daje szereg korzyści. Jest ona stosowana jest w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym oraz dobrej praktyce rolniczej.

Dlaczego warto stosować uprawę konserwującą?

Substancja organiczna gleby, próchnica glebowa ma olbrzymie znaczenie dla właściwości gleby. Zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie oraz zapobieganie jej zubożeniu jest jednym z podstawowych zadań rolnictwa zrównoważonego. Substancję organiczną wzbogacają resztki pożniwne roślin, nawozy naturalne, obornik, pocięta słoma. Coraz powszechniej wykorzystuje się rośliny uprawiane jako poplony, międzyplony – rośliny okrywowe. Najczęściej nie wysiewa się pojedynczych gatunków, a komponuje się mieszanki roślin. Wiele firm nasiennych ma gotowe mieszanki przystosowane do danego typu gleb i pod konkretną roślinę uprawną, np. buraki, kukurydzę, ziemniaki.

W zależności od sposobu przykrycia resztek organicznych podstawową uprawę roli można podzielić na:

 • Uprawę tradycyjną z uprawkami odwracającymi i spulchniającymi (rola głęboko spulchniona, resztki organiczne całkowicie przykryte, powierzchnia pola czysta).
 • Uprawę z uprawkami spulchniającymi – uprawa konserwująca (spulchnianie roli na głębokość od 5 do 30 cm, resztki organiczne częściowo przykryte, powierzchnia pola częściowo pokryta resztkami organicznymi). Do uprawy konserwującej mogą być użyte mulczery, wały nożowe, kultywatory podorywkowe, brony rotacyjne, brony talerzowe, różne zestawy uprawowo-siewne oraz siewniki do siewu bezpośredniego.
 • Siew w glebę nieuprawioną – siew bezpośredni (rola niespulchniona, resztki organiczne nie przykryte, powierzchnia pola całkowicie pokryta resztkami organicznymi).

Korzyści z uprawy konserwującej

Uprawa konserwująca daje następujące korzyści:

 • zapobieganie erozji wodnej i wietrznej;
 • poprawa struktury gleby (głębokie penetrowanie gleby przez korzenie międzyplonu);
 • zmniejszenie zlewności i skłonności do zaskorupiania się gleby;
 • głębsze korzenienie się roślin;
 • poprawa retencji wody glebowej ograniczenie parowania wody z gleby;
 • zmniejszenie strat azotu;
 • ograniczenie zachwaszczenia;
 • wzrost aktywności biologicznej gleby;
 • przyczynianie się do biologicznego zwalczania szkodników (odmiany mątwikobójcze międzyplonów);
 • zmniejszenie kosztów uprawy;
 • polepszenie żyzności gleby.

Pojęcie „konserwacja” oznacza utrzymywanie czegoś w dobrym stanie, a „ochrona konserwatorska” to zabiegi mające na celu utrzymanie w stanie możliwie niezmienionym obiektu przedstawiającego wartość przyrodniczą lub kulturową. Uprawa konserwująca jest konkurencyjna w stosunku do tradycyjnej, płużnej uprawy roli. Według badań Zakładu Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych IHAR-PIB w Bydgoszczy produkcja buraka cukrowego z wykorzystaniem tej technologii pozwala na zmniejszenie kosztów poniesionych na uprawę roli o 60-70% oraz na osiąganie dodatkowych korzyści, wynikających ze zmniejszenia liczby zabiegów uprawowych i liczby przejazdów po polu, ugniatania gleby, zużycia paliwa i czasu pracy oraz kosztów produkcji buraka.

W Europie uprawa konserwująca ma coraz większe znaczenie, a w Stanach Zjednoczonych jest od wielu lat podstawową metodą uprawy gleb. Amerykanie definiują ja następująco: „Uprawa konserwująca to taka uprawa, która w porównaniu do konwencjonalnej (płużnej) uprawy roli pozostawia na powierzchni gleby przynajmniej 30% resztek roślinnych” (Mannering i Fenster, 1983).

Na podstawie badań naukowych i praktyki rolniczej uprawę konserwującą można zdefiniować jako sposób uprawy z wykorzystaniem mulczowania, mający na celu ochronę gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności. żyzności.

W ostatnich latach następuje tendencja zwiększenia udziałów poplonów międzyplonów -roślin okrywowych w płodozmianach. Uprawa konserwująca jest najlepszym sposobem wprowadzenia ich do gleby, gdzie podlegają dalszemu procesowi rozkładu do prostszych związków przy udziale mikroorganizmów glebowych, a później do budowy próchnicy glebowej, która ma duży wpływ na wielkość i jakość plonów.

Uprawa konserwująca gleby zaliczana jest do praktyk rolnictwa konserwującego.

Krzysztof Domagała

Źródło:

 1. Lesław Zimny Akademia Rolnicza we Wrocławiu Uprawa konserwująca Postępy Nauk Rolniczych nr 5/99
 2. Janusz Smagacz konserwująca uprawa roli tendencje rozwoju i znaczenie we współczesnym rolnictwie. Monografie i rozprawy IUNG 59/2018

ŚORD Modliszewice

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Francuscy sadownicy sprzeciwiają się importowi polskich jabłek

Ceny jabłek przemysłowych mocno w dół – 23 luty 2023r.