w

Zerowa akcyza na energię elektryczną: Prezes URE zatwierdził zmiany taryf wszystkim sprzedawcom z urzędu

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynkach energii i towarzyszącymi jej wzrostami cen, w grudniu 2021 r. Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd, która jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu. Ustawa[1] zwolniła z akcyzy energię elektryczną sprzedawaną gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

W związku z tym, że w zatwierdzonych przez Regulatora w grudniu 2021 r. taryfach sprzedawców z urzędu, w cenie energii zawarta była akcyza (5 zł/MWh), konieczne było uwzględnienie wprowadzonych później zmian prawa i aktualizacja taryf PGE Obrót, Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. Zmiany taryf dotyczą zatem obniżki cen energii elektrycznej z tytułu czasowego zwolnienia z akcyzy. Zmianie nie uległy natomiast stawki dotyczące dystrybucji energii.

Jednocześnie, mając na uwadze sytuację w kraju i w całej Europie, gdzie obserwujemy wzrost cen nośników energii, wysoki poziom inflacji i podejmowane przez Rząd i Parlament działania w ramach tarcz antyinflacyjnych, nie można wykluczyć, że zwolnienie z akcyzy zostanie przedłużone i obejmie dłuższy okres 2022 r.

Przywrócenie niezerowych stawek akcyzy w cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych skutkować będzie koniecznością kolejnej zmiany taryf, która uwzględni ceny energii elektrycznej wraz z akcyzą, a więc ich powrót do poziomu wynikającego z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE 17 grudnia 2021 r.

źródło: URE

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trzeba głośno mówić o tragicznej sytuacji w jakiej są sadownicy!

Polski minister zawnioskował o wycofanie jabłek z rynku