w , ,

Wzmożone kontrole rolników! Bardzo surowe kary za niewłaściwe magazynowanie oleju napędowego!

Wiele mówi się ostatnio o kontrolach magazynowania paliwa, a zwłaszcza oleju napędowego. Przepisy nakazując przechowywanie oleju napędowego w dwu-płaszczowych, atestowanych zbiornikach. Głównym przepisem prawnym regulującym tą kwestię jest

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.), które Dopuszcza przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwu płaszczowym o pojemności do 5 m3.

Poważne ryzyko, wysokie kary – chroń siebie i swoje otoczenie!

Zaniedbanie zasad przechowywania oleju napędowego może mieć katastrofalne skutki. Wybuch, pożar, wysokie grzywny – to tylko niektóre z zagrożeń, na które narażamy siebie i innych, lekceważąc przepisy.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest priorytetem, a oszczędności płynące z niewłaściwego magazynowania paliwa nigdy nie są warte ryzyka. Straty materialne i zdrowotne, do których może dojść w wyniku zaniedbania, znacznie przewyższają ewentualne korzyści.

Jednopłaszczowe zbiorniki typu „mauzery”, używane w Polsce do magazynowania oleju napędowego, są niedopuszczalne! Brak drugiego płaszcza i odpowiednich atestów czyni je zagrażającym bezpieczeństwu rozwiązaniem.

Co jeżeli rolnik nie kupi atestowanego dwupłaszczowego zbiornika na własne potrzeby?

Pozostaje tankowanie na stacjach paliw wprost do zbiorników ciągników. Zaś za niezgodne z wymogami przechowywanie oleju napędowego grożą konsekwencje finansowe.

Kary za niezgodne z wymogami przechowywanie oleju napędowego mogą być dotkliwe. Za przewóz lub załadunek paliwa w niecertyfikowanym opakowaniu grozi kara 3 tys. zł. Przewóz w zbiornikach przenośnych (kanistrach) więcej niż 60 litrów paliwa na pojazd to kara 2 tys. zł.

Paliwo jest towarem niebezpiecznym, łatwopalnym i szkodliwym dla środowiska. Przechowywanie go w niewłaściwych warunkach może narazić na niebezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale również naszych bliskich i strażaków ratujących w przypadku pożaru. Należy również pamiętać, że złamanie przepisów może skutkować brakiem odszkodowania z ubezpieczenia w przypadku szkód wyrządzonych np. pożarem.

Przy wyborze zbiornika należy zwrócić uwagę na:

  • producenta i jego renomę
  • odpowiednie atesty i certyfikaty
  • zgodność dokumentacji z ostatecznym wyrobem
  • szczelność połączenia cysterny z tankowanym urządzeniem
  • zakaz napełniania zbiorników przez włazy rewizyjne i odpowietrzniki
  • położenie przyłącza napełniania na poziomie roboczym
  • konstrukcję włazu rewizyjnego umożliwiającą czyszczenie zbiornika
  • osłonę wszystkich przyłączy drugiego płaszcza
  • urządzenie pomiarowe poziomu płynów
  • zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho i czujnik niskiego poziomu
  • zamknięcie i zabezpieczenie całości urządzenia przed dziećmi

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych! Wybierz atestowany zbiornik na olej napędowy!

Jeśli szukacie zbiorników na paliwo, zapraszamy do kontaktu z Piotrem Głogowski, który dobierze odpowiedni zbiornik na potrzeby Waszego gospodarstwa tel. 508-095-407

UDOSTĘPNIJ

Nawet 50 zł/kg za pierwsze truskawki szklarniowe. Gruntowe będą kosztować 35 zł/kg.

Jak przebiega walka z parchem jabłoni? Jakie zabiegi zostały już wykonane w sadzie Huberta?

Wróć do góry