Zwiększone limity na zwrot za olej napędowy dla rolników w 2019 roku!

Jak podaje INFOR.PL: W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosić będzie 1 zł na 1 litr oleju. Obecnie zwrot akcyzy przysługuje do 86 litrów paliwa na hektar, natomiast od 2019 r. limit ten zostanie podwyższony do 100 litrów.

Jaki limit dla rolników/sadowników zwrotu w 2019 roku?

Senat  23 listopada poparł bez poprawek ustawę o zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego. Ustawa znowelizowana ma wejść w życie 1 stycznia 2019r.

Ustawa będzie zakładać fakt o zużyciu limitu oleju napędowego na 1 ha upraw rolniczych.

Obecnie zwrot przysługuje nam na 86 litrów na hektar od 1 stycznia ma być to  100 litrów. Stawka wynosi 1 zł za litr.

Będzie się to przekładać na fakt że rolnik w 2019 roku za każdy jeden hektar użytkowy rolniczo będzie  otrzymywał sto złotych za zakupione paliwo.

Czy przysługuje Tobie zwrot akcyzy?

Każdy producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gosp. rolnego) może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego  ( oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej).

Jak informuje portal INFOR.PL : “Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Natomiast w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy jednak współmałżonków.”

Kiedy i w jakich terminach składać wnioski?

Aby otrzymać przysługujący zwrot należy złożyć odpowiedni wniosek z dołączonymi FV za zakup oleju napędowego. Wnioski są przyjmowane w gminach i to te gminy wypłacają zwrot.

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy w dwóch terminach (obowiązujących w 2019 roku);

– od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

–  od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Wniosek o zwrot akcyzy powinien zawierać przede wszystkim:

– imię i nazwisko,

-miejsce zamieszkania i adres albo nazwę,

-siedzibę i adres producenta rolnego;

– numer identyfikacji podatkowej (NIP);

– PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

– oświadczenie o powierzchni użytków rolnych.

Ile czasu trzeba czekać na zwrot?

Urząd gminy wypłaca zwrot w dwóch terminach:

– od 1 kwietnia do 30 kwietnia

– od 1 października do 31 października

źródło: https://www.infor.pl

zdjęcie: kierunekchemia

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.