w

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

foto: istockphoto

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

3 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr  129/2022 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2022 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe. 

Materiały

Zarządzenie Nr 129/2022 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2022 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023
Zarządzenie​_129​_2022.docx 0.03MB
WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Warunki​_udziału​_w​_Programie​_dla​_szkół​_2022-2023.docx 0.20MB
Załącznik 1 – Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_I​_-​_Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_dostawcy​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 2 – Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_II​_-​_Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_szkoły​_podstawowej​_2022-2023.docx 0.05MB
Załącznik 3 – Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_III​_-​_Oświadczenie​_zatwierdzonej​_szkoły​_podst​_2022-2023.docx 0.05MB
Załącznik 4 – Wniosek o pomoc
Zalacznik​_IV​_-​_Wniosek​_o​_pomoc​_2022-2023.docx 0.08MB
Załącznik 5 – Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom
Zalacznik​_V​_-​_Oświadczenie​_szkoły​_podstawowej​_2022-2023.doc 0.11MB
Załącznik 5A – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej
Zalacznik​_VA​_-​_Ewidencja​_dostaw​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 6 – Obowiązujące terminy w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_VI​_-​_Obowiązujące​_terminy​_w​_„Programie​_dla​_szkół”​_2022-2023.doc 0.02MB
Załącznik 7 – Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
Zalacznik​_VII​_-​_Warunki​_i​_wymagania​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół”
Zalacznik​_VIII​_-​_Umowa​_nieodpłatnego​_dostarczania​_2022-2023.docx 0.07MB
Załącznik 9 – Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym
Zalacznik​_IX​_-​_Informacja​_o​_przeprowadzonych​_dział​_eduk​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 10 – Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla szkół”
Zalacznik​_X​_-​_Wniosek​_o​_objęcie​_dodatkowych​_dzieci​_„Programem​_dla​_szkół”​_2022-2023.doc 0.04MB
Załącznik 11 – Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym
Załącznik​_XI​_-​_​_Oświadczenie​_rodzica​_opiekuna​_zdalne​_2022-2023.DOC 0.05MB

 

26 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 110/2022 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023

Materiały

Zarządzenie Nr 110/2022 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 26.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2022/2023
Zarzadzenie​_Nr​_110​_2022​_Prezesa​_ARiMR​_z​_dnia​_26082022​_r.docx 0.03MB
WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Warunki​_udziału​_w​_Programie​_dla​_szkół​_2022-2023.docx 0.20MB
Załącznik 1 – Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_I​_-​_Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_dostawcy​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 2 – Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_II​_-​_Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_szkoły​_podstawowej​_2022-2023.docx 0.05MB
Załącznik 3 – Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_III​_-​_Oświadczenie​_zatwierdzonej​_szkoły​_podst​_2022-2023.docx 0.05MB
Załącznik 4 – Wniosek o pomoc
Zalacznik​_IV​_-​_Wniosek​_o​_pomoc​_2022-2023.docx 0.08MB
Załącznik 5 – Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom
Zalacznik​_V​_-​_Oświadczenie​_szkoły​_podstawowej​_2022-2023.doc 0.11MB
Załącznik 5A – Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej
Zalacznik​_VA​_-​_Ewidencja​_dostaw​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 6 – Obowiązujące terminy w „Programie dla szkół”
Zalacznik​_VI​_-​_Obowiązujące​_terminy​_w​_„Programie​_dla​_szkół”​_2022-2023.doc 0.02MB
Załącznik 7 – Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
Zalacznik​_VII​_-​_Warunki​_i​_wymagania​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 8 – Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach „Programu dla szkół”
Zalacznik​_VIII​_-​_Umowa​_nieodpłatnego​_dostarczania​_2022-2023.docx 0.07MB
Załącznik 9 – Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym
Zalacznik​_IX​_-​_Informacja​_o​_przeprowadzonych​_dział​_eduk​_2022-2023.docx 0.04MB
Załącznik 10 – Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla szkół”
Zalacznik​_X​_-​_Wniosek​_o​_objęcie​_dodatkowych​_dzieci​_„Programem​_dla​_szkół”​_2022-2023.doc 0.04MB
Załącznik 11 – Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym
Załącznik​_XI​_-​_​_Oświadczenie​_rodzica​_opiekuna​_zdalne​_2022-2023.DOC 0.05MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2022 r., poz. 1770)
Rozporządzenie​_Ministra​_Rolnictwa​_i​_Rozwoju​_Wsi​_z​_dnia​_11​_sierpnia​_2022​_r.pdf 0.43MB

źródło: gov.pl
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Czy pola uprawne mogą służyć do innych celów niż rola?

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe – trwa wypłata zaliczek