w

Warka: Wnioski o oszacowanie szkód od dzisiaj

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Warka, niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, w dniach 18, 19, 20, 21 kwietnia 2020 r. i 21, 22 maja 2020 r., Urząd Miejski w Warce informuje producentów rolnych o możliwości składania wniosków o  oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

      Wnioski o oszacowanie szkód (dostępne na stronie internetowej www.warka.pl lub w Urzędzie Miejskim w Warce) można składać w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Warce (wejście od strony Straży Pożarnej, poziom -1) od 8 czerwca do  najpóźniej dnia 16 czerwca 2020 r., wraz z kserokopią wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok oraz kserokopią ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone). W załączniku znajduje się skrócona instrukcja wypełniania wniosku o oszacowanie szkód.

Przy wypełnianiu wniosku należy:

  • wybrać i wpisać tylko jedną z dat wystąpienia zjawiska- 18, 19, 20, 21 kwietnia 2020 r. lub 21, 22 maja 2020 r. (jeżeli data wystąpienia zjawiska zawiera się w okresie ubezpieczenia upraw, do wniosku należy dołączyć kopię polisy ubezpieczenia),
  • załącznik Nr 1- szkody w produkcji roślinnej- należy wypełnić zgodnie z wnioskiem  o płatności bezpośrednie złożonym do ARiMR w 2020 r., (powierzchnie upraw w załączniku Nr 1 muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonymi do płatności bezpośrednich na 2020 r.),
  • w Załączniku Nr 1 w tabeli nie uzupełnia się kolumn:- koszty poniesione z powodu niezebrania plonów w wyniku szkód,
  • – procent strat stwierdzony przez Komisje,
  • – kategoria gleby, na której położona jest uprawa
  • dołączyć do wniosku: kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2020, -kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), -kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.

Pliki do pobrania

źródło: warka.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 czerwca ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

Cztery zestawy w sadzie – opryskiwacz Dominiak + Fendt / John Deere