w

Goszczyn: Wnioski o szacowanie szkód spowodowanych opadami deszczu

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Goszczyn szkód powstałych w wyniku opadów deszczu nawalnego w dniach od 18 do 23 czerwca  2020 roku informujemy o możliwości składania wniosku o szacowanie szkód przez poszkodowanie osoby.

Zalane sady! Sadownicy w tarapatach przez ulewne deszcze!

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu www.goszczyn.pl

Wypełniony wniosek wraz z kopią wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2020 należy składać do urny ustawionej w głównym wejściu Urzędu Gminy od 2 do 3  lipca 2020 roku. Bardzo prosimy o terminowość.

Osoby,  które składały już wcześniej wniosek o szacowanie szkód w związku z przymrozkiem wiosennym lub gradem a będą składały wniosek dotyczący  deszczu nawalnego nie muszą dołączać kopii wniosku  o przyznanie płatności bezpośrednich.

DRUK WNIOSKU

źródło: http://www.goszczyn.pl/news,481,informacja.html

UDOSTĘPNIJ

Minister Rolnictwa: muszą zostać uwzględnione zarówno interesy rolników, jak i producentów sektora rolno-spożywczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Szlachetnym czynem jest stawiane pszczołom i innym owadom zapylającym hotelików