w

Uwaga Dostawcy. Nowe Warunki udziału w „Programie dla szkół”od 18.01.2021 r.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wprowadzone w dniu 4 listopada 2020 r. obostrzenia dotyczące przejścia na nauczanie zdalne dzieci klas I-VIII szkół podstawowych, a także opublikowane w dniu 27 października 2020 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) dające Dostawcom możliwość rozdysponowania produktów, dostarczonych do szkół podstawowych w ramach Programu, m.in. dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie, ARiMR zwraca się do Dostawców biorących udział w „Programie dla szkół” o ograniczenie ilości zakupywanych produktów wymaganych do realizacji tego Programu i zabezpieczenie zapasów na realizację dostaw do czynnych oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

ARiMR informuje że:

jest możliwość rozdysponowywania produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.

Zarządzenie Nr 6/2021Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, zmienione Zarządzeniem Nr 150/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.12.2020 r. KLIKNIJ TUTAJ >>>


Jak czytamy w WARUNKACH UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 

UWAGA:

  • W przypadku zawieszenia stacjonarnych zajęć szkolnych w związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, produkty przeznaczone do udostępnienia w ramach programu mogą być przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępnienia ich dzieciom uczącym się zdalnie w domu, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku 1 i 2 do rozporządzenia MRiRW.
  • w przypadku zawieszenia stacjonarnych zajęć szkolnych w związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poinformowania rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na udział w programie o możliwości odbioru produktów oferowanych w ramach programu, ze wskazaniem: dat i miejsca odbioru. Wybór sposobu i formy poinformowania rodziców/opiekunów o ww. możliwości odbioru produktów należy do szkoły.
  • poinformowania rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na odbiór produktów oferowanych w ramach programu dla dziecka uczącego się zdalnie o konieczności udostępnienia odebranych produktów wyłącznie dziecku biorącemu udział w programie, zgodnie z Warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych zgodnie z Załącznikami I i II Rozporządzenia MRiRW, stanowiącymi załącznik nr VII do Warunków oraz pozyskania od rodziców / opiekunów prawnych oświadczenia, stanowiącego załącznik nr XII do „Warunków (…)” (formularz może być sporządzany zbiorczo dla klasy/grupy bądź indywidualnie dla każdego rodzica/ opiekuna prawnego),
  • przekazania dostawcy informacji, w formie pisemnej (np. korespondencji mailowej), o liczbie rodziców/ opiekunów prawnych zainteresowanych odbiorem produktów dla dzieci lub informacji o braku zainteresowania rodziców taką formą odbioru produktów – w przypadku szkół podstawowych, które podpisały umowę z zatwierdzonym dostawcą.


WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 dostępne tutaj >>>

źródło:arimr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do 31 stycznia 2021 r.

Słynny polski szef kuchni Wojciech Modest Amaro tworzy własny sad?!