w

Ustawa dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy

foto: istockphoto

Wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu on-line przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnianiem obywateli Ukrainy – informuje Związek Sadowników RP.

Zostały poruszone kwestie ułatwień proceduralnych w obecnej trudnej sytuacji. ,,Wsparcie, które przygotowujemy wspólnie z ZUS związane jest z zabezpieczeniem i przede wszystkim otwarciem rynku pracy. Obywatele Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, będą mieli swobodny dostęp do polskiego rynku pracy” powiedziała Minister Marlena Maląg.

Ministerstwo rozpoczęło pracę nad  specustawą, która ma szybko uregulować status uchodźców z Ukrainy. W projekcie specustawy wprowadzone zostanie rozwiązanie, które umożliwi swobodny dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Aby z niego skorzystać, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy temu cudzoziemcowi na okres do 24 miesięcy. 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ochrona gruszy przed miodówką zaczyna się już teraz !

Atrakcyjne oferty na aukcjach internetowych, od sąsiadów czy obwoźnych sprzedawców powinny obudzić czujność