w , ,

To ostatni dzwonek dla sadowników na odzyskanie należności!

To ostatni dzwonek dla sadowników na odzyskanie należności! Do końca roku pozostało niewiele czasu, dlatego zwracam uwagę, że jest to ostatni dzwonek na to, żeby zweryfikować wszystkie swoje nieuregulowane faktury pod kątem instytucji przedawnienia. 

Przypominam, że najczęściej zawierane umowy w praktyce gospodarczej to umowa sprzedaży, dostawy, kontraktacji, zlecenia czy dzieło. Roszczenia wynikające z w/w umów, w tym również roszczenia przysługujące osobom prowadzącym gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem 2 lat, przy czym koniec przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Na marginesie zwracam uwagę również na bardzo krótkie roczne terminy dotyczące rękojmi, która również bardzo często w praktyce wykorzystywana jest w naszej branży (reklamacje, wady fizyczne towaru).

Jeżeli zatem posiadają Państwo jakieś nieuregulowane faktury VAT np. z 2019 r. to do końca 2021 r. powinniście podjąć czynności zmierzające do egzekucji należności, aby nie narazić się na zarzut przedawnienia, co może skutkować niemożliwością odzyskania pieniędzy. 

Zgodnie z przepisami prawa, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Bieg przedawnienia może być również przerwany przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,a także przez wszczęcie mediacji (sądowej). 

Osobnego wyeksponowania wymaga fakt, że im starsze roszczenia, tym trudniej jest podjąć skuteczne działania windykacyjne, dlatego jeżeli od daty zapłaty upłynęło więcej niż 3 miesiące, należy podejmować zdecydowane kroki prawne. 

Większość osób będących członkami grupy „Sadownictwo – Dłużnicy” oraz naszymi czytelnikami już wie (a jeżeli nie wie to uprzejmie informuje), że z uwagi na przynależność do naszej społeczności macie Państwo możliwość skorzystania z darmowych wstępnych porad prawnych w obszarze dochodzenia należności (jak również obrony przed bezzasadnymi roszczeniami) u radcy prawnego Pana Mecenasa Norberta Glinickiego.

Jeżeli ktoś już korzystał, to na pewno się nie rozczarował, jeżeli nie, to zachęcam do korzystania, tym bardziej, że są to konsultacje całkowicie darmowe i można się wiele dowiedzieć. 

Konsultacje może odbywać dzwoniąc pod wskazany niżej numer telefonu lub kierując pytanie na adres e-mail.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wysłał 50 ton owoców, ale nie otrzymał za nie zapłaty!

Będzie sypać pierwszy śnieg