w

Temperatura mokrego termometru jest niższa od temperatury suchego

Temperatura mokrego termometru a ochrona plantacji

W kontekście ochrony plantacji przed szkodami wywołanymi niskimi temperaturami, kluczową rolę odgrywa nie tylko temperatura suchego termometru, ale również temperatura mokrego termometru.

Temperatura mokrego termometru odzwierciedla temperaturę, do której powietrze może się ochłodzić w wyniku parowania wody. Względna wilgotność powietrza ma bezpośredni wpływ na ten proces. Im wyższa wilgotność, tym wolniej woda odparowuje, a temperatura mokrego termometru zbliża się do temperatury suchego.

W większości przypadków temperatura mokrego termometru jest niższa od temperatury suchego. Dzieje się tak, ponieważ parowanie wody pochłania ciepło, co obniża temperaturę otoczenia.

Mokry termometr monitoruje temperaturę, która wpływa na uszkodzenia plantacji. Różnica między suchym i mokrym termometrem może dochodzić nawet do 5 stopni! Np. Na suchym 0 a na mokrym -5 stopni, na co wpływa względna wilgotność powietrza. Nie ma możliwości określenia zagrożenia tylko za pomocą suchego termometru. Ponieważ kwiat też jest mokry i musimy mierzyć warunki w których on się znajduje. Ponadto daje nam to bufor czasu na uruchomienie systemów zabezpieczających. W połączeniu z naszą prognozą pogody uzyskujemy jeszcze dodatkowe 48 godzin przed wystąpieniem zdarzenia – informuje Marek WilanowskiMETOS POLSKA Sp. z o.o.

Z punktu widzenia ochrony plantacji, temperatura mokrego termometru stanowi ważniejszy parametr niż temperatura sucha. To właśnie ona determinuje rzeczywisty poziom zagrożenia dla roślin.

Przykładowo, temperatura sucha może wynosić 0°C, a temperatura mokrego termometru -2°C. Oznacza to, że rośliny są narażone na niższe temperatury niż wskazuje termometr suchy, co może prowadzić do uszkodzeń.

Dlaczego temperatura mokrego termometru jest ważna?

  • Dokładniej odzwierciedla rzeczywiste warunki termiczne panujące w otoczeniu roślin.
  • Pozwala lepiej ocenić ryzyko wystąpienia szkodliwych przymrozków.
  • Jest szczególnie istotna w przypadku roślin wrażliwych na niskie temperatury i suszę.

Jak mierzyć temperaturę mokrego termometru?

Istnieje kilka metod pomiaru temperatury mokrego termometru, m.in.:

  • Stosowanie psychrometru, czyli zestawu dwóch termometrów – suchego i mokrego.
  • Wykorzystanie specjalnych czujników wilgotności i temperatury.
  • Korzystanie z kalkulatorów online, które umożliwiają obliczenie temperatury mokrego termometru na podstawie temperatury suchego i wilgotności powietrza.

Pamiętajmy, że temperatura mokrego termometru stanowi istotny czynnik wpływający na ochronę plantacji przed szkodami wywołanymi niskimi temperaturami. Dokładne monitorowanie tego parametru pozwala na lepsze przewidywanie zagrożeń i podejmowanie właściwych działań prewencyjnych.

UDOSTĘPNIJ

Minister Rolnictwa spotkał się z prezesami Grup Producentów i byłymi zwolennikami zielonego ładu

Zastosowanie mini koparki na plantacji borówki