Stosuj insektycydy bez szkody dla owadów pożytecznych!

Celem rolników, przetwórców i detalistów jest uzyskanie obfitych zbiorów owoców, dobrej jakości i bezpiecznych dla konsumentów. Poniższe informacje wskazują, jak wybierać i stosować insektycydy bez szkody dla owadów zapylających i wrogów naturalnych.

Przede wszystkim, w trakcie sezonu, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • Utrzymuj wystarczającą liczbę wrogów naturalnych (m.in. pasożytnicze osy i pożyteczne roztocza), np. wiatrochrony, różnorodna roślinność na obrzeżach sadu.
 • Stosuj pułapki feromonowe oraz modele prognostyczne bazujące na danych pogodowych i danych z sadu.
 • Używaj najbezpieczniejszych środków ochrony dla ludzi i środowiska, a skutecznych przeciwko szkodnikom.
 • Nie używaj środków szkodliwych dla najważniejszych wrogów naturalnych.
 • W celu określenia zagrożenia ze strony szkodników, regularnie wykonuj lustracje sadu.

WYBÓR ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH

 • U Autoryzowane produkty: w produkcji jabłek w Polsce lista środków dopuszczonych do stosowania jest ograniczona. Używanie nielegalnych produktów może być szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale też dla samego operatora.
 • Skutki uboczne: niektóre środki owadobójcze są szkodliwe nie tylko dla niepożądanych insektów, ale także dla owadów pożytecznych.
 • Cena: cena nie powinna być decydującym czynnikiem przy wyborze insektycydów. Wydaje się, że stosowanie preparatów o szerokim spektrum działania jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, jednak może okazać się że osiągniemy odwrotny cel, jeśli zabijemy również owady pożyteczne.

PAMIĘTAJ 

Warunki pogodowe: ssuche, pochmurne, bezwietrzne są najbardziej preferowane, najlepiej z samego rana lub wieczorem. W takich warunkach stosowanie środków jest najskuteczniejsze. Szczególną uwagę należy zwrócić na obrzeża sadów i przyległe grunty. Przemieszczenie się rozpylanych środków w ten obszar może wpływać na pszczoły bezpośrednio i/albo pośrednio, ponieważ zbierają one pyłek i nektar z opryskanych roślin.

 Należy unikać w jak największym stopniu stosowania insektycydów o szerokim spektrum działania, szkodliwych dla wrogów naturalnych i owadów zapylających, tj. pszczoły, pasożytnicze osy i dżdżownice. W miarę możliwości stosować selektywne środki owadobójcze, które będą zwalczać szkodniki docelowe, a nie będą miały negatywnego wpływu na populację wrogów naturalnych.
publikacja prasowa CLM Research and Advice
UDOSTĘPNIJ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.