w ,

Środki ochrony roślin zawierające klofentezynę nie będą mogły być stosowane w sadach!

Uwaga! Ważna informacja dla sadowników!

Od listopada 2024 roku środki ochrony roślin zawierające klofentezynę nie będą mogły być stosowane w sadach!

Parlament Europejski nie odnowił zatwierdzenia substancji czynnej klofentezyna. W związku z tym państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do wycofania z rynku środków ochrony roślin zawierających tę substancję.

Terminy:

  • Do 31 sierpnia 2024 roku: środki ochrony roślin zawierające klofentezynę mogą być sprzedawane i dystrybuowane.
  • Do 11 listopada 2024 roku: środki ochrony roślin zawierające klofentezynę mogą być stosowane, przechowywane i unieszkodliwiane.

Jaki środek ochrony roślin jest wycofany?

Jedynym zarejestrowanym w sadownictwie środkiem ochrony roślin zawierającym klofentezynę jest Apollo 500 SC. Stosowano go do ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem.

Co zrobić, jeśli posiadasz środki ochrony roślin zawierające klofentezynę?

  • Jeśli masz zapasy tych środków, możesz je wykorzystać do 11 listopada 2024 roku.
  • Po 11 listopada 2024 roku środki te należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Alternatywne metody ochrony przed przędziorkiem owocowcem:

Istnieje kilka alternatywnych metod ochrony jabłoni przed przędziorkiem owocowcem, m.in.:

  • Stosowanie innych środków ochrony roślin: Dostępnych jest wiele innych środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania przędziorka owocowca.Należy jednak zwrócić uwagę na ich etykiety i stosować je zgodnie z instrukcją.
  • Metody biologiczne: Do zwalczania przędziorka owocowca można wykorzystać również metody biologiczne, takie jak stosowanie entomopatogenicznych nicieni lub dobroczynków.

Więcej informacji:

  • Szczegółowe informacje na temat wycofania klofentezyny można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Informacje na temat alternatywnych metod ochrony przed przędziorkiem owocowcem można znaleźć na stronach internetowych Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

Uwaga:

Należy zawsze stosować środki ochrony roślin zgodnie z etykietą i obowiązującymi przepisami.

źródło: inhort.pl

UDOSTĘPNIJ

Są pierwsze ceny skupu malin

Rynek nawozowy jest przygotowany do szczytu sezonu