w

Spotkanie branży sadowniczej i warzywniczej w Kielcach

– Dzisiejsze wydarzenie zachęca do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności wśród rolników i sadowników. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa są dobrym przykładem jak łączyć rolników, przetwórców, producentów maszyn i urządzeń w celu jak najlepszego rozwoju polskiego rolnictwa – mówił w Kielcach podsekretarz stanu Adam Nowak. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi uczestniczył w uroczystym otwarciu 14. edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa.

Sytuacja na rynku

Podsekretarz stanu Adam Nowak, w imieniu ministra Czesława Siekierskiego, powitał wszystkich zgromadzonych i zapewnił, że w resorcie trwają prace związane z zabezpieczeniem polskich interesów w Unii Europejskiej.  – Kryzys trwający za naszą wschodnią granicą odbija się także na kondycji polskiego sektora sadownictwa i warzywnictwa. W Ministerstwie chcemy jednak, aby interesy polskich sadowników i rolników zostały odpowiednio zabezpieczone – podkreślił podsekretarz stanu w MRiRW.

Goście, obecni na uroczystości otwarcia targów, odnieśli się także do aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw, zauważając, że jest ona bardzo dobra. Pomimo mniejszej produkcji jabłek, sadownicy mogą być usatysfakcjonowani dobrymi cenami, jakie uzyskują za owoce.

– W imieniu całego Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuję wyrazy uznania polskim sadownikom, ogrodnikom i przetwórcom, za pracę którą wykonują. Świetnie rozwijają swoje gospodarstwa, zdobywają rynki zbytu za granicą – powiedział wiceminister.

Wiceminister podkreślił, że celem targów jest umożliwienie rozwoju polskich gospodarstw w stabilnych warunkach rynkowych i budowanie jak najlepszych rozwiązań eksportowych. – Dziś problemem rolnictwa jest brak rąk do pracy. Bez pracowników z krajów trzecich będziemy mieli do czynienia z pewną recesją w rolnictwie, więc ta sprawa jest jedną z najważniejszych przedstawianych podczas dzisiejszych targów – zauważył Adam Nowak.

TSW po raz pierwszy w Kielcach

Tegoroczna edycja Targów to rekordowa liczba 424 wystawców. Organizatorzy podkreślają, że tak duże zainteresowanie wydarzeniem pokazuje, że niełatwa decyzja o przeniesieniu targów z Warszawy do Kielc, okazała się trafna. – Kielce są w centrum produkcji owocowo-warzywniczej, a Targi Kielce są dla nas bardzo gościnne i czujemy się tu bardzo dobrze – mówił podczas oficjalnego otwarcia Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW ich dyrektor Jacek Kłudka

Podsekretarz stanu Adam Nowak zauważył, że dzisiejsze targi są przykładem współpracy różnych branż. Dzięki takim spotkaniom rolnicy, przetwórcy, importerzy, eksporterzy i producenci maszyn mogą nawiązywać współpracę w zakresie swojej działalności.

XIV edycja TSW

Organizatorzy podkreślają, że hale Targów Kielce 17 i 18 stycznia 2024 roku wypełnią się najnowocześniejszymi i już cieszącymi się uznaniem maszynami i urządzeniami do prac w uprawach warzyw i owoców. Z nowościami na kolejny sezon można zapoznać się na specjalnie przygotowanych dwóch poletkach pokazowych: sadowniczym i jagodowym.

Wieloletnią tradycją TSW są konferencje branżowe. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę organizatorzy targów postanowili na czternastej ich edycji zorganizować kongres. W programie zaplanowano spotkania cykliczne i premierowe. Po kilkuletniej przerwie na TSW powróciło także wyczekiwane Sadownicze Forum Ekonomiczne. Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszej wiedzy i nawiązania kontaktów ze specjalistami.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa są największym wydarzeniem o charakterze targowo-konferencyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej.

UDOSTĘPNIJ

Targi TSW – FOTO! Padł rekord odwiedzających!

Współpracujemy, aby rozwijać polską spółdzielczość