w

Współpracujemy, aby rozwijać polską spółdzielczość

– W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracujemy nad rozwiązaniami, które będą wspierać rozwój polskiej spółdzielczości – podkreślił sekretarz stanu Stefan Krajewski podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Zmiany prawne

Wiceminister odniósł się również do zmian prawnych, jakie zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej, polegające na stosowaniu wobec rolników, w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej, rozwiązań konsumenckich.

– Już 22 grudnia, tydzień po objęciu urzędu minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski wystąpił do Ministra Finansów w sprawie wypracowania rozwiązania, związanego ze zmianą tych przepisów tak, aby zapewnić kredytowanie inwestycyjne producentom rolnym – poinformował sekretarz stanu Stefan Krajewski.

Wiceminister zwrócił uwagę, że już teraz z rynku dochodzą informacje, że niektóre banki przestały przyjmować wnioski kredytowe od rolników, albo mocno ograniczyły ofertę. Niestety duże gospodarstwa rolne potrzebują kapitału, aby dalej się rozwijać i inwestować. Przyjęta ustawa blokuje takie podejście. Jak wskazują eksperci, zmiana ta negatywnie może dotknąć nawet 400 tys. polskich gospodarstw rolnych, które przez ostatnie 20 lat akcesji w Unii inwestowały w swój rozwój i zapewniały konkurencyjność polskiego rolnictwa na wspólnotowym rynku.

Udział banków spółdzielczych

– Od 1994 r. do dnia dzisiejszego, wszystkie banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliły łącznie 1,8 mln kredytów preferencyjnych (inwestycyjnych i klęskowych) na kwotę ponad 70 mld zł. Z tego prawie 80% tych kredytów udzieliły banki spółdzielcze. – powiedział sekretarz stanu Stefan Krajewski. – To pokazuje zaangażowanie tych banków, a także to, jakim cieszą się one zaufaniem rolników – dodał wiceminister.

UDOSTĘPNIJ

Spotkanie branży sadowniczej i warzywniczej w Kielcach

Celem Polski jest wspieranie Ukrainy bez narażania polskich przedsiębiorców i rolników na straty