w , , ,

Skuteczny sposób przeciwdziałania suszy

Tegoroczna susza jest dużym problemem w rolnictwie i sadownictwie. Spośród wszystkich czynników ograniczających plony najważniejsza jest woda. To właśnie ten element dał się w ostatnich latach najbardziej odczuć. Jeśli spojrzymy na sumę opadów w ciągu roku, okazuje się, że z roku na rok jest ich coraz mniej. Większym problemem niż zmniejszenie ilości wody na niebie jest jednak nierównomierny rozkład opadów. Coraz częściej mam problemy z wodą w krytycznych miesiącach, które wpływają na produkcję.

Dla optymalnego wzrostu i plonowania jabłoni (w naszych warunkach klimatycznych, tj. temperatura, nasłonecznienie, wilgotność i wietrzność) wymagane jest około 600-700 mm opadów rocznie (1 mm opadu to 10 m3 wody/ha) – czyli 6-7 milionów litrów wody na hektar.

Ważna jest nie tylko suma rocznych opadów, ale również ich rozkład w okresie wegetacji. Jabłonie mają wysokie potrzeby wodne, a ich maksimum przypada na okres od czerwca do sierpnia. W tym okresie dzienne potrzeby wodne to 4-4,5 mm opadów (tj. około 40 000 litrów wody na hektar). Równomierne opady, a nawet wspomagane nawadnianie mogą zwiększyć plony o 15-30% (średni wzrost o 5,9 t/ha według badania IOS).

Susza w czerwcu ma istotny wpływ na ograniczenie wzrostu drzew, a susza w okresie sierpień – wrzesień ogranicza przede wszystkim wzrost owoców. 

W dzisiejszych czasach niedobory wody w sadach od czerwca do sierpnia wynoszą czasami 60-90 mm dziennie. Co przy suchej wiośnie jest ilością nie do odrobienia. Ratunkiem jest ZumSil i ograniczenie parowania wody o 20%.

Najlepszym sposobem na poprawę gospodarki wodnej w roślinach jest nawożenie roślin krzemem. Warto wybrać krzem, który jest szybko dostępny i bardzo hydrofilowy. Takie są cechy ZumSilu, silikonowego preparatu pochodzenia organicznego.

Nad wpływem dawki aktywnego krzemu, a odpornością na niedobór wody przeprowadzono już bardzo wiele badań. Wypływający z nich wniosek jest ciągle ten sam: im więcej aktywnego/dostępnego krzemu tym wyższe plony. Stosowanie ZumSilu daje możliwość uzyskania wyższej o 20-30% masy roślin w normalnych warunkach, a w latach wyjątkowego występowania stresu abiotycznego (bo roślinie jest za sucho, za mokro, za zimno, za gorąco, za wietrzne, bo ma niekorzystne warunki chemiczne, czy wegetatywne) jak przy korzystnych warunkach.

W powyższym świetle bardzo ważne jest zwracanie uwagi na faktyczną zawartość przyswajalnego krzemu w dostępnych na rynku preparatach krzemowych. ZumSil dzięki swojemu naturalnemu pochodzeniu zawiera najwięcej dostępnego dla roślin krzemu. Ta przewaga  w niektórych przypadkach jest kilkunastokrotna.

ZumSil to najlepiej przyswajalny krzem organiczny, to ekologiczny biostymulator wzrostu! 

  • Najlepiej przyswajalny krzem organiczny to amorficzna ziemia okrzemkowa z najwyższą na rynku zawartością krzemionki (92% Si02, 43% Si), oraz 30% kwas ortokrzemowy – zapewniają szybkie ale i długotrwałe działanie,
  • wzrost i piękne krzewienie się roślin, obfite kwitnienie i owocowanie, dzięki efektowi rozwoju sytemu korzeniowego oraz żelowania wody,
  • jest w pełni ekologicznym i naturalnym sposobem na ograniczanie liczebności mszyc i innych szkodników  – skuteczny w wysokich temperaturach,
  • pomaga wydobyć naturalny smak warzyw i owoców, (rośliny wytwarzają więcej związków bioaktywnych),
  • W większości przypadków walory danej rośliny zależą od jakości procesu fotosyntezy.
  • Dożywienie roślin krzemem znacznie podnosi jakość tego procesu, jest ona najbardziej efektywna dzięki większej zawartości chlorofilu oraz optymalnemu ułożeniu liści względem słońca.
  • Kwasy humusowe z krzemem stanowią doskonałą bazę dla rozwoju sytemu korzeniowego co ma wpływ na rozwój całej rośliny i jej odporność przeciw chorobom i szkodnikom.
  • Bakterie symbiotyczne wzmacniane krzemem odbudowują życie mikrobiologiczne, aktywizują żyzność gleby i nie dopuszczają do dominacji środowiska przez patogeny (tworzą biofilm na korzeniach).

Poniższa tabela przedstawia zawartość krzemu w postaci kwasu ortokrzemowego w gramach / litr.

Produkt Zawartość krzemu w % Zawartość krzemu w g/litr
Standard 1 0,60 6,00
Standard 2 17,00 22,10
Standard 3 2,50 25,00
ZumSil 30,00 390,00

Jak to robi krzem organiczny w warunkach stresu suszy i zasolenia?

Ogranicza skutki suszy przez Si za pomocą aż kilku mechanizmów:

– wzrost pobrania składników mineralnych

– modyfikacja wymiany gazowej

– wyrównanie ciśnienia osmotycznego

– redukcja stresu oksydacyjnego

– modyfikacja ekspresji genów

– regulacja kompatybilności substancji rozpuszczonych

– synteza fitohormonów

Nawożenie Si: rośliny pobierają zrównoważone i odpowiednie ilości składników. Podczas suszy roślina pobiera więcej fosforu i potasu, łagodząc niekorzystny efekt braku wody. Pobranie krzemu jest silnie skorelowane z pobieraniem potasu w warunkach deficytu wody.

Krzem w warunkach suszy – mechanizm działania:

– utrzymanie równowagi jonowej oraz równowagi osmotycznej rośliny;

– ochrona przed stresem oksydacyjnym (reaktywne formy tlenu);

– zmniejszenie toksyczności zasolenia w warunkach stresu solnego;

– regulacja wzrostu.

Rośliny nawożone krzemem w warunkach stresu solnego, zawierały o 40% wody więcej, niż rośliny bez nawożenia krzemem, współczynnik efektywności wodnej wzrósł o 17%. Większe uwodnienie roślin wynika również z hydrofilowej natury SiO2*nH2O. 

Nawożenie krzemem organicznym zwiększa zawartość wapnia w roślinie, składnika odpowiedzialnego za prawidłową przepuszczalność i selektywność błon komórkowych, utrzymanie struktury i funkcjonalności błon, zwiększa zawartość potasu w liściach.  W warunkach deficytu wody rośliny zwiększają masę części nadziemnych o 30 – 50% względem roślin nienawożonych krzemem. 

Nawożenie krzemem organicznym, powoduje utworzenie dodatkowej warstwy skondensowanej krzemionki w formie żelu poniżej zewnętrznej warstwy kutykularnej liścia. Następuje zmniejszenie transpiracji kutykularnej wody oraz przez aparaty szparkowe. Transpiracja ta wynosi nawet 90%. Rośliny o anatomicznie cienkiej zewnętrznej warstwie kutykuli w warunkach deficytu wody zwiększają reakcję na nawożenie krzemem. ZumSil powoduje lepsze wysycenie aparatów szparkowych, oraz buduje błonkę krzemionkową pomiędzy kutykulą i epidermą.  Zmniejszenie transpiracji wody może osiągnąć poziom 20 – 30%.

Nawożenie krzemem organicznym również zwiększa zawartość pierwiastka w okrywie nasiennej, zwiększając równomierność dojrzewania oraz zmniejszając intensywność transpiracji podczas dojrzewania o 20%.

Dobre zaopatrzenie roślin krzemem organicznym, zwiększa masę oraz objętość systemu korzeniowego o 20 – 200%, powodując wzrost gęstości systemu korzeniowego oraz powierzchnię kontaktu z glebą. Np. wzrost systemu korzeniowego w sadzonkach truskawki jest nawet 7 krotny (przedewszystkim rozbudowuje system korzeni drugo i trzecio – rzędowych.

Zaopatrzenie roślin w krzem organiczny umożliwia zmniejszenie ilości wody zużywanej do nawodniania o 20 – 30%.

Perma Guard Agro

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zakłady przetwórcze planują zaprzestać skupu malin

Ukraińska malina wjechała do przetwórni! Kto pomoże polskim plantatorom malin?