w

Rolnicy złożyli już 830 tys. wniosków o dopłaty!

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych 2024. Nabór potrwa do 1 lipca. Do 31 maja złożono 830 tys. wniosków. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym, czyli za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Natomiast 31 sierpnia będzie ostatnim dniem na dopełnienie formalności w przypadku nowych rodzajów wsparcia bezpośredniego – płatności dla małych gospodarstw i ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”. Co istotne, by móc się ubiegać o te formy pomocy, trzeba będzie złożyć w standardowym terminie wniosek o dopłaty bezpośrednie.

Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych. Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała 830 tys. wniosków. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii Agencji. Bezpłatną pomocą służą również eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą. Muszą oni posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, powinna być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie przysługuje także gospodarzom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Katalog płatności, o które można się ubiegać w tegorocznej kampanii, jest podobny do tego z 2023 roku. W życie weszły już zapowiadane wcześniej zmiany w zasadach dotyczących warunkowości (więcej na stronie MRiRW – otwórz). Modyfikacje przepisów dotyczą:

  • zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości;
  • większej swobody w stosowaniu wymogu WPR, aby utrzymać stosunek trwałych użytków zielonych do użytków rolnych powyżej 5 proc. w porównaniu do 2018 r. (GAEC 1);
  • większej swobody w decydowaniu o obowiązkowym okresie utrzymania okrywy glebowej (GAEC 6) – państwo członkowskie będzie miało swobodę decydowania o tym, w jakim okresie roku ustanowić obowiązek utrzymania okrywy glebowej. Ułatwi to rolnikom wykonywanie określonych zabiegów agrotechnicznych w dogodnym czasie.

MRiRW informuje, że nowe rozporządzenie w sprawie norm zostanie przekazane do konsultacji w najbliższym czasie.

  • uznania dywersyfikacji upraw za alternatywę dla zmianowania (GAEC 7) – od 2024 r. rolnicy mogą stosować dywersyfikację upraw (tj. różne uprawy) albo zmianowanie (tj. określone następstwo upraw roślin). W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw dla gospodarstw o powierzchni:
    • od 10 do 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać dwie uprawy, z tym że największa nie może stanowić więcej niż 75%;
    • powyżej 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym że największa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie główne nie więcej niż 95%.

MRiRW informuje, że nowe rozporządzenie w sprawie norm zostanie przekazane do konsultacji w najbliższym czasie.

  • zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych (GAEC 8) – od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych, o ile państwo członkowskie jeszcze w tym roku ustanowi taki ekoschemat, za który rolnicy otrzymywać będą dodatkową płatność.

Ustawa zmieniająca ustawę o Planie Strategicznym, w której m.in. wprowadza się nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji”, została przyjęta przez Sejm RP 23 maja 2024 r.

  • nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji” – rolnicy realizujący ten ekoschemat będą otrzymywali płatność za wyłączenie z produkcji gruntów ornych do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi ok. 126,52 EUR/ha, tj. ok. 563 zł/ha. Wdrożenie nowego ekoschematu umożliwi rolnikom dobrowolne wyłączenie z produkcji części gruntów ornych, za co będą otrzymywali płatności. Na tym obszarze będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym wypasu i koszenia) oraz stosowania środków ochrony roślin.

Przyjęte przepisy umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach nowego ekoschematu lub wprowadzenie zmian we wcześniej złożonych wnioskach w terminie do 31 sierpnia br.

Jak poinformowało MRiRW, będą też nowa płatność – dla małych gospodarstw, która podobnie jak przed rokiem, ma być przeznaczona dla rolników posiadających do 5 ha użytków rolnych. Propozycja ta wymaga jeszcze akceptacji Komisji Europejskiej.

Informacje o zmianach w zasadach przyznawania dopłat – więcej

Prezentacje dotyczące poszczególnych interwencji – otwórz

 

UDOSTĘPNIJ

Sezon na truskawki na pewno skończy się szybciej niż zakładano

Sektory elektryczne Campagnola w promocji -20%! Zyskaj nawet 680 złotych rabatu!