w

Program Mój Prąd 4.0 – dla kogo?

Od 15 kwietnia br. rusza nabór wniosków w programie Mój Prąd 4.0. O dotacje będą mogli się ubiegać nowi prosumenci oraz obecni, którzy porzucą system opustów i wybiorą net-billing. Dofinansowanie do fotowoltaiki wyniesie 4-5 tys. zł.

Budżet programu wynosi 350 mln zł i będzie pochodził w całości z funduszy unijnych – mechanizmu REACT EU. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło pierwsze informacje o tym, jak zamierza rozdysponować te pieniądze. Resort klimatu nie ukrywa, że program Mój Prąd 4.0 ma na celu promowanie nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net billingu. Ten system ma motywować do zwiększania konsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek nie w sieci, tylko w domu.

Dotacje są skierowane do osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net billingu. Dotyczy to nowych prosumentów, którzy złożą wniosek do OSD o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku, ale także obecnych prosumentów, którzy zrezygnują z systemu opustów i od 1 lipca 2022 r. przejdą na net billing.  Decyzja o przejściu na net billing będzie nieodwracalna.

Dofinansowanie nie może przekroczyć połowy kosztów inwestycji. Dotacja do fotowoltaiki wyniesie 4 tys. zł lub 5 tys. zł przy łączeniu paneli słonecznych z dodatkowymi inwestycjami.

Do dodatkowych inwestycji należą: magazyny energii elektrycznej, na które dotacja wyniesie do 7,5 tys. zł oraz magazyny ciepła dofinansowane do 5 tys. zł. Do tego będzie można dostać 3 tys. zł na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS).

W sumie maksymalnie będzie można uzyskać 20,5 tys. zł. dotacji z programu Mój Prąd 4.0.

O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu Mój Prąd – gdy przejdą na net billing dostaną grant w wysokości 2 tys. zł. Jeśli prosument nie korzystał wcześniej z programu, to przechodząc na net billing dostanie 4 tys. zł dotacji do fotowoltaiki, albo 5 tys. zł, jeśli jednocześnie złoży wniosek o dofinansowanie kolejnych inwestycji w magazyny (i systemy zarządzania energią).

Dofinansowanie będzie przyznawane więc na inwestycje już dokonane, ale po 1 lutego 2020 roku.

Nabór wniosków, który ruszy od 15 kwietnia, będzie prowadzony w trybie ciągłym do 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmie wnioski tylko przez internet.

Źródło: wysokienapięcie.pl       

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Co z dopłatami do nawozów?

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich od 1 kwietnia br. rusza nabór wniosków