w ,

Producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty mogą ubiegać się o rekompensaty

Producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2023 roku będzie można składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR, w terminie od 1 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r., odnośnie podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć bezpośrednio, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Do wniosku można załączyć faktury potwierdzające istnienie wierzytelności.  biegu przedawnienia.

Rekompensaty będą wypłacane producentowi rolnemu, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu (podmiotowi prowadzącemu skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych), który stał się niewypłacalny – art. 10 ust. 1 ustawy o Funduszu Rolnictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1130).

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Formularz Wniosku o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa mogą Państwo pobrać z zakładki Beneficjenci.

UDOSTĘPNIJ

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: stawki, terminy i limity wypłaty w 2024 roku

Kredyty preferencyjne 2024 – limity akcji kredytowych i środków na dopłaty do oprocentowania udostępnione