w , ,

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: stawki, terminy i limity wypłaty w 2024 roku

1 lutego rozpocznie się nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2024 roku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Jak ustalany jest limit zwrotu podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu akcyzy jest ustalana jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych;
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń;
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Kiedy nastąpi zwrot podatku?

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nastąpi w terminach:

  • od 1 do 30 kwietnia 2024 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • od 1 do 31 października 2024 r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Zwrot może zostać dokonany w formie gotówki w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Joanna Odziemek

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego / ŚODR w Modliszewicach

UDOSTĘPNIJ

Małe przetwórstwo – wnioski tylko do 5 lutego

Producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty mogą ubiegać się o rekompensaty