w

Pomoc dla producentów malin: 1250 zł/ ha

Pomoc dla producentów malin, która będzie udzielana ze względu na wzrost kosztów uprawy i problemy ze zbytem tych owoców, w wysokości 55 mln zł, zostanie wypłacona w tym roku – poinformował w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Jak wskazał podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister, program pomocowy dla producentów malin przewiduje wypłatę kwoty 55 mln zł, a środki te będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa.

Bartosik zapytany, kiedy należy spodziewać się wypłaty tych środków, poinformował, że „otrzymaliśmy już pozytywną odpowiedź z Komisji Europejskiej i środki te zostaną wypłacone w tym roku”.

Resort rolnictwa informował wcześniej, że dotacja przysługuje na złożone do 31 października 2023 r. przez producentów malin wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomocą może być objęte do 10 ha upraw malin.

Z informacji zamieszczonych na stronie resortu rolnictwa wynika, że stawki pomocy wynoszą: 1250 zł/ ha upraw malin, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o udzielenie pomocy w związku ze stratami w wysokości co najmniej 70 proc., lub 2500 zł/ ha, jeżeli nie złożył wniosku o pomoc w związku ze stratami w wysokości co najmniej 70 proc. z tytułu przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sadownicy zostaną objęci ochroną przed wzrostem cen energii elektrycznej

Rozpoczyna się odwilż