w

Pomoc dla producentów, którzy ponieśli straty w wysokości od 30 proc. do mniej niż 70 proc.

O wsparcie mogą ubiegać się sadownicy i plantatorzy truskawek oraz krzewów, którzy ponieśli straty w uprawach owocujących drzew, krzewów owocowych lub truskawek. Szkody musiały być spowodowane przez przymrozki wiosenne, grad lub huragan, i objąć co najmniej 30 proc. i nie więcej niż 70 proc. danej uprawy. Wnioski przyjmowane są do 30 października 2023 r. Dokumenty można złożyć osobiście w biurze powiatowym Agencji, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową (Poczta Polska) lub przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Można również skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię protokołu oszacowania szkód;
  • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacania składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy;
  • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego, który jest mikro-, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i ma nadany numer EP i będzie udzielana w jednej z dwóch formuł:

  • jako pomoc de minimis w rolnictwie – gdy szkody w uprawach wyniosły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji;
  • jako pomoc publiczna poza formułą de minimis – gdy szkody w uprawach wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Wysokość pomocy wyliczona zostanie jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody, oraz stawki tej pomocy:

  • 2500 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstałe szkody objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstałe szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstałe szkody objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstałe szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy.

Wsparcie udzielone na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć równowartości w złotych 15 tys. euro.

Więcej informacji i wniosek o pomoc – otwórz

Źródło:gov.pl / Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jabłkowe żniwa na finiszu. W sandomierskich sadach zbiory są gorsze niż przed rokiem.

Eksport polskich jabłek do Chin