w ,

Polskie jabłka sprzedawane do Tajlandii i Malezji?

Ruszyła kampania promocyjna jabłek z Polski do Tajlandii i Malezji! Dwuletni projekt „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” to szeroko zakrojone działania kierowane do konsumentów a także do przedstawicieli biznesu w Tajlandii i Malezji prowadzona przez Stowarzyszenie „Unia Owocowa” oraz Związek Sadowników RP. Rynek Tajlandii pod kątem jabłek jest bardzo perspektywiczny, stale się rozwija a ilość importowanych jabłek to nawet 152 tysiące ton rocznie. Głównymi dostawcami jabłek do Tajlandii są Chiny, Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia.

Głównym celem projektu „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” jest uświadomienie konsumentom w Tajlandii, że jabłka pochodzące z Europy, w tym w szczególności z Polski, dzięki bardzo dobrym uwarunkowaniom klimatycznym i glebowym, są jabłkami klasy Premium oraz że różnorodność odmian pozwala każdemu konsumentowi znaleźć gatunek idealnie trafiający w jego oczekiwania. Ważnym przekazem naszej kampanii jest informacja o surowych reżimach produkcji i przechowywania owoców, które są gwarancją bezpiecznego ich spożywania.

W wyniku badania ewaluacyjnego (pre-test) przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku, na celowej grupie największych tajlandzkich importerów i dystrybutorów owoców a także w grupie indywidualnych konsumentów mieszkańców Tajlandii, uzyskaliśmy potwierdzenie poprawności wyboru rynku pod kątem promocji a także otrzymaliśmy informację o wysokiej świadomości społeczeństwa Tajlandii na temat spożywania owoców i warzyw.

Badanie na grupie importerów i dystrybutorów owoców

Informacje o ofercie europejskich jabłek badani importerzy zdobywają głównie przez Internet. Istotnym źródłem informacji jest także udział w targach, konferencjach i spotkaniach branżowych. Ważną rolę pełnią również miejscowe izby handlowe oraz stowarzyszenia i instytucje wspierające importerów, które pełnią funkcją wspierającą oraz koordynującą import owoców.

W badaniu determinantów zakupowych respondenci wykazali, że przy wyborze jabłek najbardziej zwracają uwagę na jego smak, kruchość czy też soczystość. Jako drugi aspekt podali cenę i warunki płatności. Na trzecim miejscu podali kraj pochodzenia, jako czynnik który tez ma istotny wpływ na decyzję zakupową.

Najwięcej jabłek w Tajlandii w momencie badania były importowane z terenu RPA. Wpływ na to miał ponad 36% wzrost eksportu jabłek z RPA na rynki Dalekiego Wschodu i Azji z połowy 2019 roku, gdy załamał się ich eksport do krajów UE (-29%) oraz Rosji (-35%). Główni eksporterzy jabłek z UE do Tajlandii to: Francja, Włochy, Belgia, Portugalia, Chorwacja, Niemcy i Polska. Udział polskich eksporterów jest dotychczas niewielki. Wynosi on 5% ogółu eksportu.

Warto przy tym podkreślić, że jabłka z RPA są relatywnie tańsze, ale nie spełniają one wysokich wymagań, które stawiane są owocom z Europy, jak: smak, aromat, uprawy bazujące na naturalnym nawożeniu oraz certyfikaty jakości. To właśnie brak spełniania tych wymagań był powodem zamknięcia się dla nich rynku europejskiego.

Respondenci odpowiedzieli, że jabłka klasy premium kojarzą z następujących krajów: Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Chiny.

Najbardziej znane gatunki jabłek w Tajlandii to: Red Delicious, Golden Delicious, Red Chief, Gala.

Niemal wszyscy badani importerzy i dystrybutorzy w Tajlandii zgadzają się z tym, że europejskie jabłka: mają dużą zawartość witamin i mikroelementów, są jednym z głównych źródeł witaminy C, mają naturalny smak, posiadają certyfikaty jakości i bezpieczeństwa żywności oraz są pozbawione pestycydów. Jakość i bezpieczeństwo tych owoców jest ściśle regulowana przez ustawodawstwo UE. W tych walorach właśnie należy upatrywać szanse na dalszy rozwój eksportu europejskich jabłek do Tajlandii i taki jest przekaz kampanii „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy”.

Badanie na grupie konsumentów

W społecznej świadomości tajlandzkich konsumentów największymi eksporterami jabłek na miejscowy rynek są: Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska (jako całość), Nowa Zelandia Japonia. Wśród państw unijnych badani zidentyfikowali również jabłka z Włoch, Hiszpanii oraz z Polski.

Biorąc pod uwagę kryteria, jakości jabłek owoce z UE zostały przez Tajów ocenione bardzo wysoko. I tak jabłka z Polski znalazły się na czwartej pozycji w grupie państw gwarantujących owoce o najwyższej jakości oraz na drugiej pozycji w kryterium jabłek o najlepszym smaku i aromacie.

Zdaniem 70% badanych konsumentów jabłka są istotnym elementem regionalnej diety i są często spożywane lub używane do przygotowywania posiłków. W większości badanych gospodarstw są one spożywane przez wszystkich domowników.

Wśród kryteriów wyboru jabłek przez Tajów najważniejszymi są wygląd zewnętrzny (np. kolor, jędrność), cena oraz certyfikaty/ znaki jakości. Co ważne, cena jabłek odgrywa istotną rolę wśród ludności wiejskiej oraz wśród gospodarstw najniżej sytuowanych. Dla przeciętnego Taja ważniejsza jest jakość, kraj pochodzenia oraz bezpieczeństwo zagwarantowane certyfikatami.

Ponad ¾ badanych tajskich konsumentów zgodziło się ze stwierdzeniami, że miejsce pochodzenia jabłek ma bezpośrednie przełożenie na ich kolor, smak oraz wartości odżywcze, jabłka są jednym z głównych źródeł witaminy C oraz są ważnym elementem zróżnicowanej diety, jabłka z Europy, w tym z Polski mają naturalny smak oraz są pozbawione pestycydów. Aż 46% respondentów odpowiedziało, że używają jabłek w przygotowywaniu codziennych posiłków.

Segmentacja rynku konsumentów jabłek w Tajlandii obejmuje osoby:

  • – podążający za subiektywnie odczuwanym smakiem i jakością jabłek (kobiety, osoby najmłodsze) oraz podążający za obiektywnymi certyfikatami standardami jabłek z Polski (mężczyźni i osoby starsze).
  • – spożywający najwięcej owoców w bilansie diety (osoby najmłodsze oraz rodzice dzieci do
    lat 3) oraz spożywający najmniej owoców (osoby najstarsze i rodziny z dziećmi pow. 16 lat).
  • – spożywający jabłka najczęściej (osoby o najwyższych dochodach i dzieci ze wsi) oraz spożywający jabłka najrzadziej (osoby z rodzin o najniższych dochodach).
  • – podążający za ceną (osoby starsze oraz rodzice starszych dzieci) oraz podążający, za jakością (konsumenci najmłodsi oraz rodzice dzieci w wieku 0-3 lata).

Tajowie równie często nabywają jabłka na lokalnych targowiskach jak i w dużych sieciach handlowych (np. Central Food Retail, Villa Market, Home Fresh Mart, Gourmet Market). Specyfiką miejscowego handlu są wózki z owocami ulokowane na chodnikach.

Biorąc pod uwagę wyniki zrealizowanego badania w tym wysoką pozycję jabłek z Unii Europejskiej na rynku Tajlandii kampania promocyjno-informacyjna „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” jest skierowana do konsumentów na rynku o dużej chłonności i o dużym potencjale rozwoju.

W dniach 24-28 maja bierzemy udział w targach Thaifex Anuga Asia w Bangkoku, gdzie poprzez spotkania z potencjalnymi kontrahentami, degustację jabłek, organizację Dnia jabłka wspólnie z Ambasadą RP w Bangkoku i współpracą z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa konsumenci z Tajlandii poznają wyjątkowe walory smakowe oraz odżywcze europejskich oraz polskich jabłek oraz odkryją jakie normy ustawodawcze z Unii Europejskiej wpływają na ich wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Jabłko to nasze dobro narodowe, owoc wpływający istotnie na poprawę naszego samopoczucia. Dlatego powstał zespół CORE TEAM wspólny marketing jabłka w kraju i za granicą, gdzie wspólnie z innymi zespołami w ramach projektu CORE TEAM oraz członkami zespołu pracujemy nad wysoką pozycją polskiego jabłka w kraju i za granicą – Paulina Kopeć Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Unia Owocowa, Lider zespołu Core Team „Wspólny marketing jabłka w kraju i za granicą”.

Linki:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066849697983

https://bestapples.eu/th

Źródło: Stowarzyszenie „Unia Owocowa”

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Opady deszczu nie odwrócą diametralnie sytuacji w sadach. Sadownicy nadal narzekają na suszę

Dlaczego owoce jagodowe określa się jako superowoce?