w

Polskę czeka obniżenie zużycia środków chemicznych i nawozów mineralnych… Ministrowie obradowali w Poznaniu podczas targów Polagra.

– Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej muszą być jasne i klarowne, abyśmy mogli przygotować nasze krajowe plany strategiczne – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski po zakończeniu obrad szczytu ministrów rolnictwa, który został zorganizowany w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Ministrowie obradowali w Poznaniu podczas targów Polagra.

Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że uczestniczący w debacie ministrowie wyrazili bardzo dużą zbieżność poglądów w ocenie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

– Wdrożenie nowej wspólnej polityki rolnej w ramach nowej perspektywy finansowej przeciąga się. Wspólnie uważamy, że powinien być zastosowany okres przejściowy w wymiarze minimum dwóch lat, co nam pozwoli na odpowiednie przygotowanie organizacyjne, administracyjne i instytucjonalne – dodał minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W spotkaniu uczestniczyło 11 ministrów rolnictwa: 4 ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Węgier, Czech i Słowacji, a także ministrowie: Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii. Do Poznania przyjechało 7. z nich. Pozostali łączyli się za pośrednictwem internetu. W ten także sposób swoje przesłanie do obradujących skierował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz podkreślił, że reforma Wspólnej Polityki Rolnej idzie w stronę Zielonego Ładu, czyli rolnictwa przyjaznego środowisku. Jest nastawiona na realizowanie oczekiwań konsumentów co do żywności wysokiej jakości.

– Ważne są dwa cele – obniżenie zużycia środków chemicznych i nawozów mineralnych przy zwiększeniu obszaru rolnictwa ekologicznego, a jednocześnie zapewnienie rolnikom godziwych dochodów z produkcji rolnej – stwierdził komisarz.

Dzisiejszy szczyt ministrów rolnictwa zakończył się podpisaniem wspólnej Deklaracji.

W przyjętym oświadczeniu ministrowie wyrażają przekonanie, że zmiany w kierunku zrównoważonej gospodarki rolnej są niezbędne dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu, w tym celów strategii „Od pola do stołu” i Bioróżnorodności, ale są jednocześnie przekonani, że poziom ambicji określony w obu strategiach i stopień ich uwzględnienia w przyszłych planach strategicznych powinny być realistyczne i osiągalne, dostosowane do decyzji w sprawie finansowania WPR, zwłaszcza do nierównego podziału płatności bezpośrednich.

– Każdy kraj ma inną specyfikę, wielkość gospodarstw, warunki klimatyczne, rodzaj upraw i dlatego potrzebna jest większa elastyczności w celu uwzględnienia specyfiki krajowej i regionalnej przy wyborze działań służących środowisku – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Z okazji szczytu ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej w Poznaniu odbywają się również spotkania bilateralne.

Wczoraj minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z wicepremier, minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Słowenii Alexandrą Pivec. Rozmówcy wspólnie stwierdzili potrzebę wyłączenia małych gospodarstw rolnych z kontroli warunkowości. Podkreślili ponadto potrzebę współpracy naszych krajów w zakresie szkolnictwa średniego, a także w wymiany handlowej. Słowenia tylko w 30 proc. jest samowystarczalna w zakresie sektora owoców i warzyw.

Odbyły się  rozmowy polsko-węgierskie. Ze strony polskiej brał w nich udział sekretarz stanu Szymon Giżyński, a ze strony węgierskiej sekretarz stanu Zsoltan Feldman.

Ministrowie podpisali Memorandum o współpracy polsko-węgierskiej w dziedzinie rolniczego szkolenia zawodowego.

Dokument stanowi podsumowanie i ugruntowanie istniejących już, rozwiniętych kontaktów szkół rolniczych obu krajów. Stwarza jednocześnie nowe, szersze możliwości współpracy służące nowoczesnemu szkoleniu zawodowemu w rolnictwie.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

LIDL: Jabłka prosto od sadowników w skrzyni za 1,79 zł/kg?!

Deszczowy wtorek dla sadowników!