w ,

Płatność 225 euro/ha dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który złożył już Wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć w terminie do 31 sierpnia 2024 r. w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Wniosek można wycofać do 31 sierpnia 2024 r. także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Termin złożenia i wycofania wniosku nie podlega przywróceniu.

Kto może ubiegać się o płatność?

Rolnik może otrzymać płatność dla małych gospodarstw, jeżeli łączna powierzchnia:

  1. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
  2. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 roku, wynosi nie więcej niż 5 ha.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Wnioskując o płatność dla małych gospodarstw, można ubiegać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych.

Stawka płatności wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro na hektar powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów.

autor: Urszula Strzelecka

Źródło: www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2024

UDOSTĘPNIJ

Kredyt z gwarancją i dopłatą do odsetek – kto może skorzystać z gwarancji?

Mszyca w sadach – czym ją zwalczać?