w

Nieuczciwi sprzedawcy truskawek! Sprawdź kraj pochodzenia truskawek przed zakupem!

Nieodłącznym elementem wiosennego krajobrazu są stoiska oferujące truskawki. Kontrole IJHARS wykazują, że informacje dot. kraju pochodzenia truskawek, przekazywane konsumentom przez sprzedawców, mogą wprowadzać w błąd.

Wprowadzanie w błąd polega na:

  • wskazywaniu kraju pochodzenia niezgodnego z faktycznym (np. umieszczaniu na wywieszce informacji, że truskawki pochodzą z Polski, podczas gdy pochodzą z innego państwa),
  • umieszczenie mało czytelnej informacji o faktycznym pochodzeniu truskawek spoza Polski i jednoczesnym ustnym informowaniu konsumentów o krajowym pochodzeniu owoców,
  • braku pisemnej informacji o pochodzeniu owoców.

IJHARS przypomina: na etapie sprzedaży detalicznej, sprzedawca ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu informacje o:

  • państwie pochodzenia truskawek,
  • klasie jakości handlowej truskawek.

Rzetelnie oznakowane owoce zaspokajają potrzeby informacyjne konsumentów i stanowią podstawę świadomego wyboru.

Na nieuczciwych sprzedawców organy IJHARS nakładają kary pieniężne.

 

UDOSTĘPNIJ

Prognozy pogody na czerwiec, lipiec i sierpień u wielu z nas wywołają ciarki na plecach.

Kompaktowy ciągnik Prokmar T25 [VIDEO]