Nadkoronowe – antyprzymrozkowe ?

Obecnie jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony sadów przed uszkodzeniami powodowanymi przez przymrozki wiosenne jest nadkoronowe deszczowanie.
W metodzie tej wykorzystuje się do tego celu fakt, że zmianom stanu skupienia wody towarzyszy wydzielanie lub pobieranie dużych ilości ciepła. Podczas zamarzania 1 l wody wydziela się aż 80 kcal ciepła. Poprzez nadkoronowe zraszanie można chronić kwitnące sady, gdy temperatura powietrza spada poniżej 0°C (maksymalnie do -7°C, – 10°C).

W przypadku tego typu deszczowni bardzo ważne jest zabezpieczenie zasobów wody (stawów, studni, rzek itp.). Do ochrony 1 ha sadu przed przymrozkiem z wykorzystaniem instalacji deszczownianych potrzeba ok. 20-45 tyś. litrów wody w ciągu 1 godziny.
Bardzo ważne jest aby stosować zraszacze charakteryzujące się niezawodnością pracy, wykonane z najlepszych materiałów, ponieważ nawet kilkuminutowa przerwa w deszczowaniu niweczy cały efekt a często nawet powoduje szkody.
Czynnikiem decydującym o uzyskaniu pozytywnego efektu ochrony przeciwprzymrozkowej może być włączenie i wyłączenie instalacji w odpowiednim czasie. Musi to nastąpić gdy temp. spadnie do 0°C. Niezbędne do tego celu są bardzo dokładne i sprawdzone przyrządy kontrolno-pomiarowe (termometry suche i mokre, sygnalizatory spadku temp. powietrza, wiatromierze, itp.)
Nawadnianie nadkoronowe wymaga budowy specjalistycznej instalacji i jest wykorzystywane do ochrony przed wiosennymi przymrozkami rozwijających się roślin. W przypadku tej instalacji zapotrzebowanie na wodę wynosi 20–45 tys. l/godz./ha. Stanowi jednak bardzo skuteczną metodę ochrony antyprzymrozkowej, która jest powszechnie stosowana w uprawach we wszystkich rejonach sadowniczych Europy Zachodniej, narażonych na wystąpienie tego zjawiska atmosferycznego.
Projektowanie instalacji Sadownik, produkując owoce określonego gatunku, zwykle zna jego wymagania. Jednak projektowanie i montaż instalacji nawodnieniowej w sadzie lub na plantacji najlepiej jest zlecić specjalistycznej firmie, która dobierze wszystkie elementy składające się na instalację, m.in.: pompy, filtry, rury i złączki, zawory i elektrozawory, sterowniki, ewentualnie zbiorniki na wodę, przewody nawadniające (linie i taśmy).
Ważna jakość wody należy pamiętać, że elementy systemu nawadniania kroplowego – przewody i emitery – są wrażliwe na zanieczyszczenie żelazem, wapniem i manganem, dlatego zanim przystąpi się do projektowania instalacji, dobrze jest wykonać analizę chemiczną wody i dowiedzieć się, jaka jest w niej zawartość tych pierwiastków i jakie elementy należy uwzględnić już na etapie projektowania systemu, np. filtry i uzdatniacze wody (do odżelaziania, odwapniania czy odmanganiania). Istotne jest także źródło wody – czy jest to otwarty zbiornik, studnia głębinowa, czy wodociąg i ile można spodziewać się zanieczyszczeń stałych, jak piasek, muł, włókna i osady.
Filtry są niezbędnym elementem każdej instalacji nawodnieniowej, gdyż od nich będzie zależało jej właściwe działanie oraz trwałość. Dostępne są różne rodzaje filtrów (siatkowe, żwirowo-piaskowe, dyskowe), a dobiera się je zazwyczaj w zależności od rodzaju zanieczyszczeń wody (stąd konieczna jej analiza). Ich wielkość jest uzależniona od maksymalnego przepływu wody w instalacji nawodnieniowej i poziomu jej zanieczyszczenia.
Reasumując :
Koszty założenia instalacji to 15-25 tys zl(firmy tyle biorą) + koszt zaopatrzenia w wodę (zbiornik wodny i pompy) Instalacja wg pracy działa do -8-9 stopni Ilość wody potrzebna na 1 ha/1h to 300 m^3 Wodę trzeba lać od temperatury ok +0.5 stopnia
Ktoś zauważył wadę w formie uszkodzeń liści i kwiatów: owszem liście są uszkodzone i brzegi płatków tez , ale to nie przeszkadza w uzyskaniu odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakość owoców, a co za tym idzie odpowiedniego plonu.
UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.