w , , ,

Skuteczne zwalczanie owocówki, zwójki i miodówki w sadzie Grzegorza Żółcika

Ostatnie dni sprzyjają lotom owocówki i zwójki, wzrasta również  zagrożenie ze strony miodówki. Grzegorz Żółcik w rozmowie video z naszym portalem informuje jak skutecznie zwalcza w swoim sadzie jabłoniowym i gruszowym zwójki, owocówki i miodówki:

Produkt Delegate, który stosuje w swoim gospodarstwie bardzo dobrze zwalcza owocówki, zwójki i miodówki. Efekt działania widoczny jest już po kilkudziesięciu minutach od zastosowania. Po aplikacji szkodnik przestaje żerować w ciągu kilku minut a śmiertelność następuje w ciągu 1 do 24 godzin. Na szkodnika działa żołądkowo i kontaktowo, a na roślinie działa powierzchniowo i translaminarnie.

-informuje w video Grzegorz Żółcik

Skuteczność Delegate

W przeprowadzonych badaniach, wykazano, że skuteczność zwalczania poszczególnych gatunków owocówki i zwójek w zalecanej dawce 0,3 kg/ha jest wyższa niż w porównywanych preparatach, dostępnych obecnie w sprzedaży, a skuteczność rzędu 75-80 % jest osiągalna stosując preparat w dawce 0,2 kg/ha. Warto nadmienić, że produkt zwalcza wszystkie stadia rozwojowe zwójkówek. Wyraźny efekt zwalczania miodówek, jest zauważalny szybciej po zastosowaniu środka Delegate, niż ma to miejsce w przypadku innych preparatów.

Krótki okres karencji

Delegate™ 250 WG ma krótki okres karencji – wynosi on tylko 7 dni – co wyróżnia go na tle innych podobnych produktów. Ponadto pozostałości w owocach po zabiegu wykonanym w dawce 0,3 kg/ha, oceniane po 7 dniach, były niższe niż 30% europejskiej normy, natomiast pozostałości po 21 dniach od wykonania zabiegu w tej samej dawce wynosiły mniej niż 0,01 mg/kg. 

Dawkowanie i termin stosowania

Owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójki liściowe, szrotówek białaczek

  • stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87),
  • nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu,
  • zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki

Miodówki (w uprawie gruszy)

  • stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87) w trakcie wylęgania larw, najpóźniej w fazie rozwojowej larw L-3,
  • nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu Zalecana dawka: 0,3 kg/ha*

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha (w zależności od typu opryskiwacza)

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Susza rolnicza występuje już w siedmiu województwach! Susza dotknęła również zbiory truskawek w 60 gminach!

Szykują się duże zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców