Mołdawia dofinansowuje eko-gospodarstwa nastawione na export…

Rząd w Mołdawii zatwierdził przepisy dotyczące ekologicznych produktach.
Wśród najważniejszych punktów znajduje się automatyczne oficjalne uznawanie przez mołdawskie agencje państwowe certyfikatów środowiskowych (ekologicznych, biologicznych, konwersji) wydawanych mołdawskim przedsiębiorstwom rolno-spożywczym przez zagraniczne organizacje certyfikujące.

Posiadacze takich certyfikatów będą mogli ubiegać się o dotacje państwowe.

Przedstawiciele organizacji ogrodniczych twierdzą, że przepis ten pojawił się w projekcie ustawy ze względu na ich ścisłą współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Agencją AIPA ds. Interwencji i Płatności w Rolnictwie. Dotacje dla krajowych producentów produktów ekologicznych, w szczególności zorientowanych na eksport – to duże wsparcie. W sumie dotacje te sięgają 50-70% kwoty zainwestowanej w projekty biznesowe.
Według Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii (MADRM), na początku tego roku tylko 136 producentów produktów rolno-spożywczych z krajowymi certyfikatami ekologicznymi zostało oficjalnie zarejestrowanych w tym kraju. Jednocześnie w ubiegłym roku, zgodnie z oceną ministerialną, około 52 tysiące ton produktów rolno-spożywczych posiadających ekologiczne certyfikaty o międzynarodowym standardzie eksportowano tylko na rynki krajów Unii Europejskiej z Mołdawii.

źródło: east-fruit

UDOSTĘPNIJ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.