w

Minister Rolnictwa potwierdza VAT 8% na ŚOR i nawozy!

Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zainterweniował w sprawie spekulacji na temat podwyższenia stawek VAT na ŚOR i nawozy:

Szanowni Państwo, w ostatnich dniach pojawiło się w internecie wiele kłamliwych informacji o, ponoć, podwyższeniu stawek podatku VAT na wiele artykułów związanych z rolnictwem. Jeżeli takie informacje wynikały z niewiedzy, to, choć przykre, ale jestem w stanie zrozumieć. Ale, niestety, u wielu kłamców internetowych jest to po prostu zła wola i chęć oszukania rolników. Sprawdzenie w internecie stanu faktycznego po 1. lipca nie jest szczególnie trudne.
Wyjaśniam, że to co było wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów znalazło się bezpośrednio w tzw. matrycy watowskiej. Jest to mocniejsza ochrona obniżonych stawek VAT, niż w rozporządzeniach ministrów.

W załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, (zmiany od 1. lipca 2020 r.)określono wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8 % który obejmuje m.in.:
– ex 01 – zwierzęta żywe (konie, osły, muły i osłomuły, bydło, świnie, owce i kozy, drób domowy, króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi, przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych),
– ex 06 – drzewa żywe i pozostałe rośliny, bulwy, korzenie i podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne,
– ex 12 – nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
– bez względu na CN – nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich,
– bez względu na CN – sznurek do maszyn rolniczych,
– bez względu na CN – ziemia ogrodnicza.

oraz usługi – zgodnie z PKWiU 2015 obejmujące m.in.:
– ex 01.6 – usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,
– ex 10.39.14.0 – warzywa i owoce, krojone i zapakowane
– 75 – usługi weterynaryjne,
– 81.30 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
– bez względu na PKWiU – usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

Jeszcze raz wyjaśniam, że m. in. ani nawozy, ani środki ochrony roślin, ani pasze, ani usługi weterynaryjne, by wymienić tylko te najważniejsze produkty i usługi, mają utrzymaną obniżoną stawkę VAT.

źródło: facebook Jan Krzysztof Ardanowski

Czy od 1 lipca zmienia się VAT na ŚOR i nawozy?!

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kupiony z polecenia – Opryskiwacz DOMINIAK w Kraskach Dolnych ( 500l/ha – 8 km/h )

Ceny na skupach za czarną porzeczkę ???