w

Minister Czesław Siekierski: wynegocjowana została możliwość wypłaty 225 euro/ha dla gospodarstw do 5 ha

– W czerwcu oceniamy realizację płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Były duże zaniedbania. System informacyjny nie funkcjonował dobrze. Dlatego były obawy, czy zdążymy z realizacją płatności – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas konferencji w Sejmie RP, podsumowującej tegoroczną kampanię wypłat płatności bezpośrednich.

Minister zaapelował też do komisji liczących straty po przymrozkach i gradobiciu, aby przyspieszyły prace w tym zakresie, gdyż wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o pomoc dla rolników, którzy zostali dotknięci klęską, głównie przymrozków i gradobicia. Zbierane są także wnioski dotyczące suszy.

Minister Czesław Siekierski zwrócił uwagę, że realizowane są oczekiwania rolników i wynegocjowana została możliwość wypłaty 225 euro/ha dla gospodarstw do 5 ha oraz w zakresie nowego ekoschematu związanego z wyłączeniem gruntów z uprawy.

Podczas konferencji ministrowi Siekierskiemu towarzyszyli: sekretarze stanu Jacek Czerniak i Stefan Krajewski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) Wojciech Legawiec, wiceprezes ARiMR Leszek Szymański oraz przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.

Realizacja płatności 2023

– Obejmując stanowisko, zastałem wiele problemów, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego, a dochodziły w tym czasie nowe wnioski o dopłaty do kukurydzy, pomocy suszowej, dopłaty do zbóż, ale wszystkie działania realizowaliśmy na bieżąco – podkreślił prezes ARiMR Wojciech Legawiec.

– Mamy sukces na miarę Europy. Docierają do nas sygnały, że inne agencje płatnicze mają problemy, aby wypłacić środki do końca czerwca, a myśmy wydali, i w płatnościach bezpośrednich, i w płatnościach obszarowych, powyżej 99 proc. decyzji – dodał prezes.

Szef Agencji poinformował, że w odniesieniu do płatności bezpośrednich wypłaconych zostało blisko 96 proc. środków, a w ramach płatności obszarowych – 98 proc. środków.

Wnioski w kampanii 2024

– Mamy złożonych 1,11 mln złożonych wniosków w kampanii 2024 – poinformował wiceprezes ARiMR Leszek Szymański.

– Oznacza to niecałe 90 proc. potencjalnych beneficjentów ubiegających się o płatności, a termin na złożenie wniosków upływa 1 lipca br. – dodał wiceprezes.

Wnioski mogą też być składane po tej dacie, ale tylko do 26 lipca br., przy czym za każdy dzień po 1 lipca płatności obniżone będą o 1 proc.

Natomiast do 31 sierpnia br., rolnicy którzy złożyli już wnioski, a obejmuje ich wdrożenie płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu związanego z zaniechaniem prowadzenia produkcji na części gruntów, muszą złożyć żądanie o chęci otrzymania takich płatności.

Wiceprezes poinformował również o tym, że zaliczki płatności bezpośrednich będą wypłacane w tym roku od 16 października br.

Uproszczenia i przyspieszenia

– Naszym zadaniem było uproszczenie i przyspieszenie obsługi wniosków. To udało się zrobić – podkreślił sekretarz stanu Stefan Krajewski.

Wiceminister zwrócił uwagę, że wszystkie przeciwności udało się pokonać i podziękował ponad 11 tysiącom pracowników ARiMR za ich zaangażowanie i ciężką pracę.

– Chcemy kolejnych uproszczeń. Chcemy przyspieszenia działań Agencji, bo zdajemy sobie sprawę, że chociaż tempo jej pracy jest duże, to jednak musi być jeszcze większe – zaznaczył sekretarz stanu.

Efekty wizyty w Chinach

Sekretarz stanu Jacek Czerniak przedstawił rezultaty swojego pobytu w Chinach podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy.

– Uczestnicząc w składzie delegacji prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chinach, miałem przyjemność podpisania w imieniu ministra Czesława Siekierskiego trzech ważnych z punku widzenia polskich producentów i polskich rolników dokumentów – powiedział wiceminister.

Sekretarz stanu Jacek Czerniak przypomniał, że były to protokoły w sprawie fasoli i dzikich produktów wodnych oraz memorandum w sprawie tzw. regionalizacji eksportu mięsa drobiowego do Chin.

UDOSTĘPNIJ

Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą jest pod szczególną obserwacją

Kiedy nastąpi szczyt sezonu wiśniowego? Znamy daty!