w

Kowalczyk: Bardzo trudna jest w Polsce sytuacja na rynku jabłek

Najważniejszymi tematami omawianymi podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukselibyły: sytuacja na rynkach rolnych oraz przyjęcie konkluzji Rady ws. nowej strategii leśnej UE do 2030 r.

Ministrowie wysłuchali informacji Komisji i wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych.

Komisja Europejska wskazała, że sytuacja na rynkach rolnych pod względem poziomu produkcji i cen jest generalnie dobra, z kilkoma wyjątkami, takimi jak rynek wieprzowiny. Jednocześnie jednak rolnictwo jest pod presją wysokich cen energii, co rzutuje m.in. na ceny nawozów, oraz znacznych kosztów transportu. Sektory produkcji zwierzęcej zmagają się dodatkowo z wysokimi cenami pasz. Jako czynniki ryzyka dla przyszłej stabilności sektora rolnego KE wymieniła m.in. zjawiska pogodowe; choroby roślin i zwierząt, takie jak ASF i grypa ptaków; Brexit, w tym ewentualne skutki dla unijnego eksportu w związku z możliwymi koncesjami UK w ramach planowanych umów handlowych z Nową Zelandią i Australią, a także wdrożenie pełnych kontroli unijnego eksportu do UK.

W ramach dyskusji wszyscy ministrowie wyrazili zaniepokojenie wpływem kosztów produkcji, zwłaszcza cen energii, paliw i nawozów na cały sektor rolny, a wielu z nich także wpływem cen pasz na sektor produkcji zwierzęcej. Większość ministrów wskazała także na trudną, wręcz krytyczną sytuację w sektorze produkcji wieprzowiny, który zmaga się z niskimi cenami skupu oraz skutkami afrykańskiego pomoru świń, pandemii COVID-19 i coraz wyższych kosztów produkcji.

W Polsce największe problemy występują aktualnie w sektorach wieprzowiny i jabłek

– powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Jak podkreślił Kowalczyk:

„Bardzo trudna jest również w Polsce sytuacja na rynku jabłek. Ceny jabłek spadły o 40-50% w stosunku do roku ubiegłego. Podjęcie działań interwencyjnych mających na celu stabilizację trudnej sytuacji na tym rynku jest uzasadnione.”

Ogromnym problemem dla rolników są nadal rosnące ceny nawozów. Kryzys nawozowy będzie miał wpływ na wzrost cen żywności, co może zagrażać zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w UE

– powiedział wicepremier Kowalczyk. Zaapelował do KE o podjęcie konkretnych działań, które ustabilizują bądź czasowo zrekompensują wysokie koszty nawozów, co przełoży się na ustabilizowanie cen środków produkcji dla rolników i cen żywności.

Odnosząc się do wysokich cen energii i nawozów, KE podkreśliła, że zgodnie z prognozą Europejskiego Banku Centralnego są one czasowe. Przypomniała o dyskusji na temat cen energii na posiedzeniu Rady Europejskiej i wskazaniu przez KE zestawu istniejących narzędzi, umożliwiających odpowiedź na te problemy.

źródło: gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Czy sadownicy decydują się w tym roku na karczowanie sadów i niezakładanie nowych nasadzeń jabłoni?

Nowe przepisy realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW)