w ,

Jaką obliczyć dopłatę do nawozów ?

foto: istockphoto

Jaką dopłatę do nawozów dostanie rolnik?

Wielu rolników pyta nas, jak wyliczyć dopłatę do nawozów. Wyliczając taką kwotę musimy dysponować minimum fakturami za okres kwalifikowalności wydatków (1.09.2021-15.05.2022) oraz złożyć wniosek o dopłaty, z którego będzie wynikała powierzchnia gruntów ornych oraz trwałych użytków zielonych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sama wyliczy wielkość dopłaty. Jeśli mamy faktury za okres 2020/21 i ceny nawozów z tych faktur są niższe, aniżeli te opublikowane na stronach MRiRW to warto te faktury dołączyć.

Poniżej publikujemy dwa przykładowe wyliczenia, w tym pierwszy przykład wyliczony jest w dwóch wariantach.

Przykładowe wyliczenie dopłaty do nawozów

Przykład 1.

  • Rolnik kupił 1 t saletry amonowej w sezonie 2021/22, w cenie 4 000 zł/t
  • Rolnik posiada faktury za 2020/21, z których wynika, że wtedy kupił saletrę amonową za 950 zł/t
  • Rolnik ma 5 ha gruntów ornych – zgłoszonych we wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2022 r.
  1. Wyliczenie na podstawie faktur z 2020/21 oraz 2021/22

Rolnik Kupił: 1t * 4 000 zł/t = 4 000 zł (2021/22)

W poprzednim sezonie za ten sam nawóz zapłaciłby 1t * 950 zł/t = 950 zł (2020/21) – cena 950 zł/t wynika z faktury za zakup w sezonie 2020/21

Różnica: 4 000 – 950  = 3 050 zł

Maksymalna dopłata wg. rozporządzenia: 500 zł/ha * 5 ha = 2 500 zł

Rolnik otrzyma 2 500 zł

  1. Wyliczenie na podstawie faktur z 2021/22 i średniej GUS z 2020/21

Rolnik Kupił: 1t * 4 000 zł/t = 4 000 zł (2021/22)

Według GUS ten nawóz rok temu kosztował: 1t * 1 235,80 zł/t = 1 235,80 zł (2020/21)

Różnica: 4 000 – 1 235,8 = 2 764,2 zł

Maksymalna dopłata wg. rozporządzenia: 500 zł/ha * 5 ha = 2 500 zł

Rolnik otrzyma 2 500 zł

Przykład 2.

Rolnik zgłasza do dopłat 16 ha gruntów ornych. W sezonie 2021/22 zakupił:

– 2 t saletry amonowej w cenie 4 000 zł/t

– 1,5 t nawozu wieloskładnikowego w cenie 3 600 zł/t

Rolnik  nie posiada faktur za te nawozy, za sezon 2020/21.

Kwota pomocy zostanie wyliczona na podstawie faktur rolnika za 2021/22 oraz średniej ceny tych nawozów za 2020/21 opublikowanej w biuletynie MRiRW, gdzie saletra amonowa ma cenę 1 235,80 zł/t a nawóz wieloskładnikowy NPK kosztuje 1852,62 zł/t.

Rolnik otrzyma:

2 t saletry * 4 000 + 1,5 t NPK * 3 600 zł = 13 400 zł

2 t saletry *1 235,8 + 1,5 t NPK *1 852,62 = 5 250,53

Różnica w kosztach zakupu: 13 400 zł – 5 250,53 zł = 8 149,47

Górny limit pomocy: 16ha * 500 zł = 8 000 zł

Rolnik otrzyma 8 000 zł.

W każdym z tych przypadków, kwota dopłaty wynika z maksymalnego pułapu czyli 500 zł/ha, pomimo, że faktyczna różnica w zakupie nawozów była wyższa. Możemy przypuszczać, że takich przypadków będzie najwięcej, ze względu na fakt, że do wyliczeń przyjmuje się wyłącznie grunty zgłoszone do dopłat bezpośrednich, a nie użytkowane przez rolnika na zasadzie nieformalnych dzierżaw. Im większa będzie ta różnica, tym mniejszą dopłatę w stosunku do różnicy w zakupie otrzyma rolnik.

autorzy: Andrzej Przepióra, Aleksander Poznański
źródło: WIR
UDOSTĘPNIJ

3 komentarze

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pierwsze krajowe truskawki. Jakie ceny?

Zbigniew Chołyk: Wypracowanie takich praktyk, w całym łańcuchu dostaw, to warunek konieczny dla opłacalności naszej działalności