w , ,

Ceny nawozów mają spaść o 25%

Trend spadkowy cen nawozów będzie kontynuowany, w IV kw. ceny spadną o 25 proc. rdr

– podaje resort rolnictwa i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Od października do grudnia 2022 r. obserwowany był spadek cen nawozów mineralnych na krajowym rynku. Tym samym trwająca od grudnia 2020 r. tendencja wzrostowa została zahamowana i przekształcona w trend spadkowy. W styczniu odnotowano jednak ponowny wzrost cen nawozów, co miało związek z przywróceniem 8 proc. podatku VAT na nawozy” – pisze MRiRW.

Dodaje, że wzrost cen nawozów był jednak niższy niż 8 proc., do czego przyczyniły się uwarunkowania rynkowe o charakterze podażowym, które sprzyjały obniżaniu cen (spadek cen gazu, zwiększenie importu, niższe ceny w handlu międzynarodowym).

„Ceny nawozów mineralnych są nadal wysokie. Niemniej jednak odnotowane w IV kwartale 2022 r. obniżki cen, zwłaszcza nawozów azotowych oznaczają zahamowanie trendu wzrostowego i przekształcenie go w tendencję spadkową, która prawdopodobnie będzie kontynuowana również w bieżącym roku. Uwarunkowania o charakterze podażowym, które jeszcze do niedawna wpływały na podwyżki cen nawozów, od kilku miesięcy działają w kierunku spadku cen (ceny gazu na europejskim rynku zauważalnie zmalały, a sytuacja w zakresie importu nawozów do Polski wyraźnie się poprawiła)” – napisano.

Resort rolnictwa dodaje, że według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w lutym, w porównaniu ze styczniem ceny nawozów obniżyły się średnio o około 10-12 proc.,przy czym spadek cen dotyczył głównie nawozów azotowych.

Instytut prognozuje, że w IV kwartale br. ceny nawozów będą średnio o 1/4 niższe niż rok wcześniej. Nadal jednak będą wyższe niż w 2020 r.” – napisał MRiRW.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – wyższe stawki zachęcają

Temperatura może obniżać się do minus 5 stopni !