w ,

Ile kosztuje hektar ziemi rolnej w 2024 roku?

Ile kosztuje hektar ziemi rolnej? Na stronie Agencji Restrukturyzacji pojawiły się pierwsze dane na 2024 rok. Średnia cena ziemi rolnej w Polsce wynosi 65 301 złotych za hektar. Dla porównania w ostatnim kwartale 2023 roku średnia cena za hektar wynosiła 62 852 złotych. 

Najwyższe ceny są w województwie wielkopolskim i wynoszą 86 414 złotych za hektar, a najniższe w województwie zachodniopomorskim 34 719 złotych za hektar.

NIZEJ CENY ZAKUPU / SPRZEDAŻY UŻYTKÓW ROLNYCH WG WOJEWÓDZTW OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 16 LUTEGO 2024 R.:

arimr

*) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2023

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

źródło: gov.pl – ARiMR

UDOSTĘPNIJ

Komisja Europejska zapowiada wycofanie projektu przepisów ograniczających stosowanie środków ochrony roślin

Wprowadzić ograniczenia, jeśli chodzi o napływ do naszego kraju mrożonych malin oraz koncentratu jabłkowego – wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak