w , ,

Sprawdź ile średnio kosztuje hektar gruntu w Twoim regionie!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała informację o średnich cenach gruntów rolnych w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2020 r. wg województw obowiązują od 25 maja 2021 r.

Informacje te wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Średnia cena za ha gruntów ornych w Polsce wynosi 48 805 zł.

Nastąpił nieznaczny wzrost średniej ceny dla kraju w stosunku do ostatnich danych obowiązujących od 9 października 2020.  Dla Wielkopolski wzrost średniej ceny wyniósł ponad 1 tys. zł/ha. Zestawienie obrazuje dalsze duże zróżnicowanie regionalne, gdyż najdroższe grunty orne wg. średniej ceny znajdują się w województwach wielkopolskim i kujawsko –pomorskim – odpowiednio 64 423 zł/ha oraz 56 372 zł /ha, najtańsze w województwie zachodniopomorskim – 28 797 zł/ha oraz lubuskim 29 125 zł /ha. A więc różnica ta wynosi ponad 35 tys. zł/ha! W Wielkopolsce nastąpił spadek cen gruntów ornych dobrych o ponad 1500,00 zł/ha w stosunku do poprzednich informacji z 2020 r.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2020 r. wg województw – obowiązują od 25 maja 2021 r.

Regiony

Grunt orny

ogółem

dobry
(klasy I, II, IIIa)

średni
(klasy IIIb, IV)

słaby
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

Dolnośląskie

40 339

45 852

39 654

35 421

Kujawsko-pomorskie

56 372

69 446

55 619

40 593

Lubelskie

36 920

61 242

37 410

24 189

Lubuskie

29 125

37 143

31 105

27 333

Łódzkie

41 366

58 957

44 839

30 768

Małopolskie

38 883

48 014

33 468

28 182

Mazowieckie

46 414

64 932

47 698

35 069

Opolskie

48 188

68 100

46 778

31 238

Podkarpackie

30 012

38 600

28 860

21 009

Podlaskie

51 173

71 667

56 000

39 894

Pomorskie

44 308

68 500

44 108

39 763

Śląskie

39 758

58 824

42 148

26 809

Świętokrzyskie

33 396

41 742

30 301

20 654

Warmińsko-mazurskie

46 546

57 714

47 956

38 824

Wielkopolskie

64 423

83 351

66 874

45 721

Zachodniopomorskie

28 797

36 700

29 209

20 600

POLSKA

48 805

62 063

50 312

34 981

Barbara Idczak

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpływ anomalii pogodowych na borówkę! Komunikat jagodowy – Tomasz Krupa w szkółce ARNO

Jak rozwiązywać wspólne problemy sadowników? Dobrzy sąsiedzi współpracują!