w ,

Ile jest czasu na dochodzenie odszkodowania za gradobicie, przymrozek, suszę w sadzie?

Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego za szkodę wyrządzoną przez grad, przymrozek, suszę w uprawach sadowniczych?

Grad, przymrozek, bądź susza występujące w sadzie mogą spowodować ogromne straty dla sadownika. W przypadku wystąpienia negatywnego zjawiska w sadzie warto jak najszybciej rozpocząć działania związane z dochodzeniem odszkodowania.

Ile jest czasu na dochodzenie odszkodowania za gradobicie, przymrozek, suszę w sadzie?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego, szkoda powinna zostać zgłoszona do ubezpieczyciela niezwłocznie. Zwykle ogólne warunki ubezpieczenia, które powinien udostępnić ubezpieczyciel, stosowane w przypadku konkretnego ubezpieczenia regulują tę kwestię. Warto zatem zajrzeć do tego dokumentu. Zwłoka sadownika w zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela może znacznie utrudnić możliwość uzyskania odszkodowania, bądź w ogóle pozbawić możliwości uzyskania takiego odszkodowania.

Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego za szkodę wyrządzoną przez grad, przymrozek, suszę w uprawach sadowniczych?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie wystąpienia szkody. Należy jednak pamiętać, że w momencie zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem do ubezpieczyciela bieg przedawnienia zostaje przerwany. Z regulacji zawartych w kodeksie cywilnym wynika, że bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający szkodę otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Co to oznacza? Jeśli zgłosiliśmy np. szkodę gradową do ubezpieczyciela i zakład ubezpieczeń wyda w tym zakresie decyzję o przyznaniu odszkodowania, choćby zaniżonego, przed nami jest trzyletni okres na dochodzenie dopłaty odszkodowania od ubezpieczyciela od momentu wydania decyzji przez ubezpieczyciela, w tym na dochodzenie roszczenia na drodze sądowej.

autor i źródło: wojtasrp.pl / Wojtas i Wojtas Radcy Prawni Barbara Wojtas Jakub Wojtas s.c.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

KRUS: została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie

Ligol, Szampion, Rubin na rynku hurtowym Bronisze ?