w

GUS: początek wegetacji większości roślin nastąpił o 2-3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj.

Ciepła i słoneczna pogoda na przełomie marca i kwietnia korzystnie wpłynęła na procesy życiowe roślin, w wielu rejonach Polski obserwowano początek kwitnienia drzew i krzewów owocowych. W kwietniu na obszarze kraju panowały zróżnicowane warunki agrometeorologiczne, a opady deszczu zapewniały dobre uwilgotnienie gleby i zabezpieczały potrzeby wodne roślin. Występujące w drugiej połowie kwietnia przymrozki uszkodziły w niektórych rejonach kraju kwiaty na drzewach owocowych. 

Łagodny przebieg zimy w sezonie 2023/24, tak jak w kilku ubiegłych latach, sprzyjał zachowaniu dobrej kondycji roślin sadowniczych. Opady deszczu występujące od jesieni 2023 r. do końca marca 2024 r. sukcesywnie uzupełniły zasoby wód gruntowych. Niewielkie spadki temperatury powietrza w okresie zimy nie wyrządziły szkód mrozowych w drzewach owocowych. Korzystne warunki pogodowe na początku roku wpłynęły na pobudzenie roślin sadowniczych i przyspieszenie wegetacji od 2 do ponad 3 tygodni w stosunku do średniej wieloletniej.

Początek kwitnienia drzew w wielu rejonach kraju notowany był już na przełomie marca i kwietnia. Obfite opady deszczu na początku kwietnia i jednoczesny wzrost temperatury powietrza stworzyły konieczność prowadzenia zabiegów przeciwdziałających chorobom grzybowym, wirusowym oraz szkodnikom. Największą intensywnością kwitnienia cechowały się rośliny na plantacjach, na których w roku poprzednim nastąpił spadek owocowania. Na obecnym etapie produkcji, największym zagrożeniem dla upraw drzew mogą być przymrozki, które zazwyczaj występują do połowy maja.

Kondycja krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych po zimie 2023/24 była na ogół dobra. Nie odnotowano istotnych uszkodzeń mrozowych, a początek wegetacji większości roślin nastąpił o 2-3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj.

Przyspieszenie rozwoju jest szczególnie widoczne na plantacjach porzeczki czarnej, jak i kolorowej. W gorszej kondycji znajdują się natomiast krzewy malin, gdyż z racji słabych wyników ekonomicznych produkcji w 2023 r., plantatorzy ograniczali zabiegi ochronne i agrotechniczne na wielu plantacjach. Straty mrozowe nie wystąpiły również w polowej uprawie truskawek, jednak z powodu pojawiających się okresowych spadków temperatury przy gruncie, zaawansowanie rozwoju roślin jest mniejsze niż innych gatunków owoców. Dodatkowo, duża wilgotność gleby sprzyja porażaniu truskawek przez patogeny, zwłaszcza choroby grzybowe.

  • źródło: GUS
UDOSTĘPNIJ

Sadownik Marcin w programie „Rolnik szuka żony”! To ostatni moment na wysłanie listu!

Ważne zabiegi w gruszach po kwitnieniu – komunikat sadowniczy | Agrosimex