w

Freshfel Europe wezwało Komisję do podjęcia działań na rzecz wsparcia sektora w związku z białoruskim embargiem.

Foto: www.istockphoto.com

Jak poinformował wczoraj Związek Sadowników RP, Freshfel Europe wezwało Komisję do podjęcia działań na rzecz wsparcia sektora w związku z białoruskim embargiem. Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowo propozycje Freshfel skierowane do Komisji Europejskiej.

Przypominamy, że Związek Sadowników RP jako członek Freshfel wnioskował o wprowadzenie mechanizmu wycofywania owoców i zintensyfikowania działań promocyjnych na innych rynkach w związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźli się polscy sadownicy po wprowadzeniu zakazu.

Pomoc na rynku UE:

,,Rozszerzenie możliwości programów wycofywania w celu bezpłatnej dystrybucji głównie jabłek (ale nie tylko) za pośrednictwem organizacji producentów i indywidualnych producentów w celu dystrybucji w szkołach, organizacjach charytatywnych i najbardziej potrzebujących, a także uchodźcom. Powinno to być zorganizowane równolegle i bez konkurowania z istniejącym klasycznym kanałem dystrybucji. Należy również wziąć pod uwagę rynki zbytu niespożywcze, takie jak biogaz. Co bardzo ważne, środki te należy rozważyć pod kątem dodatkowej podaży i nie podważać już istniejących możliwości biznesowych w tych kanałach. 

Dodatkowe środki na działania promocyjne: aktywacja wyjątkowego budżetu kryzysowego polityki promocyjnej dla najbardziej dotkniętych sektorów, takich jak owoce i warzywa, w celu podtrzymania popytu w okresie przejściowym. W związku z tym narzędzia monitorowania rynku UE, takie jak Obserwatorium Rynku, powinny jeszcze dokładniej śledzić implikacje rynkowe zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym. 

Rozważenie wsparcia dostosowania produkcji UE do odmian i zrównoważonych wymogów potrzebnych nowym rynkom w celu dywersyfikacji i zamknięcia rynku w sąsiedztwie UE.’’ 

Dostęp do rynku: wznowione wysiłki na rzecz otwarcia nowych rynków:

,,Należy zintensyfikować wysiłki na rzecz dostępu do rynku, aby zwiększyć eksport UE do krajów sąsiednich (Turcja, Bałkany, Afryka Północna), ale także do sojuszników UE w tych sporach geopolitycznych (USA, Japonia). Wielu z tych partnerów ma ograniczony wpływ na działalność biznesową embarg i nie jest otwartych na świeże produkty z UE, w związku z czym brakuje im solidarności i wzajemności w zakresie warunków dostępu do rynku. 

Rozważenie działań w DG ds. Partnerstwa Międzynarodowego (INTPA) w celu zapewnienia wsparcia eksporterom z UE w odkrywaniu nowych rynków, zabezpieczenia konkurencyjności i narzędzi logistyki oraz dostosowania produkcji i zaopatrzenia do specyfikacji rynku w celu penetracji nowych rynków, w szczególności w Afryce.

Białoruś i Rosja:

,,Sektor owocowo-warzywny, dotknięty głównie jako obserwator w sporze geopolitycznym, będzie naciskał, aby embarga zostały zniesione jak najwcześniej. Im dłuższy zakaz, tym trudniej będzie ponownie wejść na te rynki. 

Brak wzajemności w sektorze owoców i warzyw: nasiona ziemniaków i cebuli oraz warzywa do siewu nie są zakazane. Ponieważ w ubiegłym roku UE nie zakazała owoców i warzyw z Rosji i Białorusi, Rosja i potencjalnie Białoruś rozwijają produkcję i eksport warzyw do UE, konkurując z produkcją szklarniową w krajach bałtyckich lub wschodniej części UE z jagodami i warzywami. 

Ocena możliwości dla sektora w ramach białoruskiego systemu kontyngentów taryfowych wprowadzonych w następstwie publikacji dekretu.’’

Sprawy celne:

Reeksport przez podmioty z UE: UE powinna pozostać atrakcyjnym „centrum logistycznym” dla owoców i warzyw z krajów trzecich w tranzycie przez UE w kierunku wschodniego sąsiedztwa i ogólniej do krajów eurazjatyckich. Oczekuje się, że embargo na Białorusi doprowadzi do dłuższych opóźnień na granicy z powodu kontroli pochodzenia. Opóźnienia celne na granicy sięgają już tygodnia w przypadku kontroli świadectw pochodzenia produktów, co jest bardzo szkodliwe dla produktów łatwo psujących się. Z ogólniejszej perspektywy ekonomicznej należy podjąć działania prewencyjne, aby utrzymać atrakcyjność unijnego hubu logistycznego i uniknąć przenoszenia dostawców z krajów trzecich z portów UE bezpośrednio do Rosji i Białorusi.

  • źródło: polskiesadownictwo.pl
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Premier jak i Minister Rolnictwa nie spotkają się z protestującymi rolnikami i sadownikami !

Wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił, że bardzo cenne są dla niego bezpośrednie, otwarte spotkania z rolnikami w terenie.