w

Freshfel Europe wzywa Komisję do podjęcia działań na rzecz wsparcia sektora w związku z białoruskim  embargiem

foto: istockphoto

 Sektor po raz kolejny jest kartą przetargową sporu geopolitycznego. Białoruskie embargo dotyczy blisko pół miliona ton eksportu UE, sumując się z konsekwencjami innych ograniczeń. Te ograniczenia handlowe stanowią corocznie rynek o wartości 3 miliardów euro.

    ,,Wraz z początkiem embarga na Białoruś 1 stycznia, około 400 do 500 000 ton na eksport stało się problemem : 300 000 ton z Polski, 60 000 ton z Hiszpanii, 35 000 ton z Belgii, 30 000 ton z Holandii, 15 000 ton z Grecji i 10 000 ton z Włoch.

Białoruś zajęła drugie miejsce w eksporcie świeżych produktów z UE( ponad 10% eksportu UE).  Embargo kwestionuje wartość biznesową o wartości 250 mln €. Razem z embargiem rosyjskim reprezentują utracone biznesy o wartości 2,5 miliarda euro, podczas gdy embargo algierskie oznacza szkodę dla biznesu w wysokości 200 milionów euro. Sektor owoców i warzyw jest sfrustrowany byciem obserwatorem i kartą przetargową w sporze geopolitycznym.

    Dywersyfikacja rynku nie jest prosta i jest zwykle długim procesem. Sady owocowe to inwestycja długoterminowa i nie da się łatwo przesunąć kanałów biznesowych. Jednym z wyzwań jest dostosowanie produkcji do nowych rynków oraz wprowadzanie nowych długoterminowych strategii marketingowych i działań promocyjnych. Embargo na Białorusi pociąga za sobą zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie konsekwencje dla europejskich producentów i operatorów. Długoletnie kontakty handlowe z importerami z Białorusi są zawieszone, a niestabilność rynku dla określonych produktów i odmian wpływa zarówno na eksport UE, jak i na rynki wewnętrzne UE.’’powiedział Philippe Binard

W związku z tym Freshfel Europe wezwał Komisję Europejską do rozważenia różnorodnych środków w celu rozwiązania zakazu, wspierając wszystkich bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych interesariuszy.

,,Zidentyfikowaliśmy i przedłożyliśmy Komisji Europejskiej pięć różnych obszarów działań i łącznie 12 działań, w których należy wprowadzić mechanizmy. Obejmują one pomoc na rzecz stabilności rynku UE, wznowienie wysiłków na rzecz otwarcia nowych rynków, szczególne aspekty związane z embargiem na Białoruś i Rosję, a także szczegółowe kwestie związane z procedurą celną dotyczącą powrotnego wywozu i tranzytu. W imieniu europejskiego sektora owoców i warzyw Freshfel Europe i jego członkowie będą ściśle monitorować sytuację i konstruktywnie współpracować z Komisją Europejską, aby sprostać temu nowemu wyzwaniu w zakresie dostępu do rynku dla tego sektora.’’ dodał Philippe Binard

Źródło: polskiesadownictwo.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Oprócz Egiptu chcemy też podbić Jordanię

Aktualna sytuacja w polskim sadownictwie jest tragiczna.