w

Egipscy konsumenci doceniają walory jakościowe i smakowe polskich jabłek

Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce Hatem Tageldin gościł u sekretarza stanu MRiRW Ryszarda Bartosika. Rozmowy dotyczyły oceny stanu i perspektyw rozwoju polsko-egipskiej współpracy w zakresie rolnictwa.

Wiceminister Bartosik podkreślił, że wysoko cenimy współpracę z partnerami egipskimi. Wyraził nadzieję, że sytuacja międzynarodowa pozwoli na realizację planowanej wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Egipcie w tym roku. Zdaniem sekretarza stanu taka wizyta nadałaby nowy impuls relacjom między naszymi krajami.

Stanowisko strony polskiej

Rozmówcy zgodzili się, że potencjał gospodarczy obu krajów daje duże możliwości pogłębienia współpracy handlowej. Wiceminister Ryszard Bartosik podkreślił, że Polska, jako istotny producent żywności, jest gotowa do rozszerzenia współpracy z Egiptem w zakresie zwiększenia wielkości i asortymentu produktów eksportowanych na rynek egipski. Dodał, że jesteśmy zadowoleni z tego, że egipscy konsumenci doceniają walory jakościowe i smakowe polskich owoców, w szczególności jabłek. Wg danych za 2021 r. Egipt zajmuje pozycję największego odbiorcy naszych jabłek. Polscy producenci tych owoców podkreślają zainteresowanie kontynuacją i pogłębieniem tej współpracy. Wiceminister zwrócił uwagę, że intensyfikacja wymiany handlowej wymaga eliminacji utrudnień w handlu.

Stanowisko strony egipskiej

Ambasador Hatem Tageldin poinformował, że w związku z sytuacją geopolityczną i przerwaniem dotychczasowych łańcuchów dostaw żywności władze Egiptu poszukują alternatywnych źródeł zaopatrzenia swojego kraju w pszenicę. Strona egipska jest zainteresowana podjęciem współpracy z Polską w tym zakresie.

Możliwości rozszerzenia współpracy

Rozmówcy potwierdzili wzajemne zainteresowanie zawarciem negocjowanego obecnie Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rekultywacji Ziemi Arabskiej Republiki Egiptu a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie Badań Naukowych w Dziedzinie Rolnictwa.

Przedmiotem rozmowy były również możliwości współpracy bilateralnej w zakresie rybołówstwa i akwakultury. Ambasador Tageldin podkreślił zainteresowanie strony egipskiej zawarciem memorandum dotyczącego ustanowienia ram wzmocnionej współpracy w tym zakresie. Obecnie toczą się rozmowy w sprawie szczegółowych zapisów tego dokumentu.

Handel zagraniczny

Egipt należy do ważnych partnerów Polski w zakresie handlu rolnego. W 2021 roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych do Egiptu wyniosła 125,7 mln EUR. Głównymi towarami eksportowanymi do Egiptu w 2021 r. były: jabłka, gruszki i pigwy świeże (54% wartości całego eksportu, przy 92% wzroście wartości eksportu jabłek), a także cukier, sery i twarogi.

Z Egiptu importowaliśmy w 2021 roku towary rolne za 59,9 mln EUR (głównie owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze, zamrożone, owoce cytrusowe, świeże lub suszone, warzywa suszone).

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich od 1 kwietnia br. rusza nabór wniosków

Czy jabłka w tym roku obrodzą? Wiosna przypomniała o suszy na Sądecczyźnie