w

Dekalog dla sadownictwa

Budowanie zaufania i współpraca: Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw powinny starać się budować silne relacje oraz zaufanie między sobą oraz innymi kluczowymi aktorami w sektorze: producentami, dystrybutorami, hurtownikami, detalistami i klientami. Można to osiągnąć poprzez regularną komunikację, transparentność i pokazanie zaangażowania na rzecz wspólnego dobra.

Podnoszenie jakości produkcji jabłek oraz inwestowanie w rozwój nowych odmian np. inwestycje w odmiany klubowe. Nieustanne śledzenie trendów, by jak najlepiej dopasować odmiany do zapotrzebowania konsumentów.
Zrozumienie konsumenta: Istotne jest nieustanne śledzenie trendów, by jak najlepiej dopasować odmiany do zapotrzebowania konsumentów. Te informacje mogą pomóc w tworzeniu skutecznych strategii marketingowych i produktowych oraz we wsparciu eksportu.
Segmentacja rynku i identyfikacja konkurencji: Branża powinna zrozumieć, kto jest jej główną konkurencją i jakie są kluczowe segmenty rynku. To pozwoli skoncentrować wysiłki na tych obszarach, które mają największy potencjał wzrostu.
Budowa wizerunku jabłka: Nieustannie należy prowadzić skoordynowane kampanie marketingowe, które podkreślają zalety jabłek, ich jakość oraz podnoszą świadomość ich korzyści zdrowotnych.
Moda na jabłka i współpraca z influencerami: Branża może skorzystać z popu- larności influencerów, aby promować swoje produkty. Może to pomóc zwiększyć zasięg ich kampanii i dotrzeć do nowych grup konsumentów.
Edukacja konsumentów: Branża powinna starać się edukować konsumentów o korzyściach płynących z jedzenia jabłek. To może obejmować działania, takie jak: tworzenie broszur, organizowanie warsztatów czy prowadzenie kampanii informacyjnych w mediach społecznościowych.
Efektywne zarządzanie zasobami: Branża powinna dążyć do zwiększenia efektyw- ności zarządzania zasobami. Oszczędzanie energii, automatyzacja procesów pro- dukcji, wdrażanie nowych technologii i środków ochrony na każdym etapie łańcu- cha produkcji.
Poszukiwanie przewag rynkowych: Branża powinna szukać unikalnych cech lub korzyści, które mogą jej pomóc wyróżnić się na rynku. Może to obejmować specjalne odmiany jabłek, metody hodowli, opakowania oraz metody dystrybucji, jak również oznaczenie regionu pochodzenia.
Raportowanie niefinansowe: Dla branży istotnym wyzwaniem jest również wdro- żenie zasad raportowania zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest wyznaczanie nowych celów dla całej branży i ich skuteczna realizacja.

źródło: Strategia JABŁKOWA PERSPEKTYWA 2030 kluczowe element / Unia Owocowa [fragment]

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mała biogazownia – duże korzyści!

Telus pojechał do sadowników, którym grad zniszczył sady