w

Część placu giełdy rolnej w Sandomierzu przejdzie modernizację.

Część placu giełdy rolnej w Sandomierzu przejdzie modernizację. Dziś (22 września) miasto podpisało umowę z wykonawcą robót. To firma „Robson” z Sandomierza, która zrealizuje inwestycję za prawie 18 mln złotych.

Wykonany zostanie remont nawierzchni asfaltowej, a w miejscach gdzie jest ona najbardziej zniszczona położona zostanie kostka brukowa, wybudowane będą też nowe drogi. Prace prowadzone będą w północnej części placu, od strony mostu i drogi krajowej nr 77.

W tej części giełdy powstanie kanalizacja deszczowa, dzięki czemu zniknie problem kałuż po większych opadach, dojdzie także do przebudowy sieci wodociągowej. Inwestycja przewiduje również montaż nowego oświetlenia na całym placu giełdy rolnej, monitoringu, nowego systemu wjazdowego i poboru opłat za korzystanie z rynku. Wybudowany zostanie dwupiętrowy budynek administracyjno-biurowy, w którym siedzibę będzie mieć Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie, administrujący giełdą rolną.

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec zapewnia, że w trakcie inwestycji, plac targowy będzie cały czas otwarty.

– Tu dokonuje się handel owocami i warzywami, czyli bogactwem Ziemi Sandomierskiej, z tego miejsca płody rolne wędrują co najmniej na obszar jednej czwartej naszego kraju, wiem że ta inwestycja była długo wyczekiwana – dodał burmistrz Marzec.

Piotr Justyna, prezes firmy „Robson” powiedział, że prace wykonywane będą etapami, co pozwoli utrzymać handel na placu. W pierwszej kolejności, za 2-3 tygodnie rozpoczną się prace przy budowie oświetlenia i kanalizacji, aby na wiosnę zająć się pozostałymi elementami projektu. Prace na giełdzie potrwają niecały rok.

Dofinansowanie na przebudowę giełdy rolnej w kwocie około 9 mln zł pochodzi z pieniędzy unijnych, wkład własny gminy, to 8,7 mln zł. Jest to ostatnia, 14 już inwestycja, która realizowana będzie w ramach rewitalizacji Sandomierza. Wcześniej przebudowano Plac 3 Maja, Park Saski oraz park osiedlowy przy ul. Baczyńskiego i rozbudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Łącznie koszt wszystkich inwestycji rewitalizacyjnych Sandomierza sięgnie 50 mln zł.

źródło: Radio Kielce, Tygodnik Nadwiślański 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Apelujemy o wstrzymanie dowozu jabłek na skupy !

Śliwki zostaną na drzewach z powodu niskich cen !