w

Chcemy dopłat do karczowania starych sadów.

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia z dn. 29 grudnia 2022 oraz z posiedzeń rad powiatowych zwrócił się do ministra rolnictwa za pośrednictwem KRIR:

Z niepokojem obserwujemy aktualną sytuację w rolnictwie, która powoduje coraz trudniejszą sytuacje ekonomiczną polskich rolników.

Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje do Pana Prezesa (Wiktora Szmulewicza) o pilne podjęcie działań w celu złagodzenia m.in. takich problemów jak:

Brak opłacalności produkcji – wysokie ceny środków produkcji tj. nawozów, środków ochrony roślin, paliw, opału, prądu itp. powodujące zagrożenie utraty płynności finansowej gospodarstw – wymagana interwencja rządu ws. wprowadzenia mechanizmów pomocy krajowej dla gospodarstw.

Propozycji świętokrzyskich sadowników aby zakończyć program wsparcia na nowe nasadzenia sadownicze a fundusze przeznaczyć na karczowanie starych sadów oraz na rekultywację gruntów po sadach. Ograniczenie produkcji sadowniczej powinno być zrekompensowane z tytułu utraconego dochodu na wzór rezygnacji z uprawy np. buraków cukrowych przez okres min. 5 lat a grunty przeznaczyć pod uprawę innych upraw.

Możliwości ciągłego dofinansowania zakupu nawozów mineralnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, co przekładało by się na obniżkę kosztów produkcji, a tym samym mniejszym wzrostem cen artykułów rolno-spożywczych. Drogie nawozy to efekt mniejszych plonów, co w obecnej sytuacji jaka jest na Ukrainie, spadek poziomu produkcji jest dla rolników jak i konsumentów nie powinien zaistnieć.

  • źródło: sir-kielce.pl

Wykarczowanie sadu za dopłatą od Państwa, rozwiązaniem problemu w sadownictwie ?

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sady to naturalne pochłaniacze CO2

Supermarkety borykają się z niedoborem owoców i warzyw