w

Brak dodatkowych środków na ubezpieczenia upraw

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało ponownie, że w ustawie budżetowej na 2021 rok zaplanowano, w części 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01026 –

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, kwotę wydatków 400 mln zł. Kwota ta wynika z możliwości budżetu państwa dofinansowania tego zadania w roku bieżącym.

W przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków, na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w pierwszej kolejności uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

źródło: krir.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stawki za zbiór truskawek

Składanie wniosków o szacowanie szkód (skutki złego przezimowania) w Grójcu!