w ,

Bobry atakują sady! Sadownicy rozkładają ręce i liczą straty! Kto im pomoże?

Problem bobrów ich wędrówek do sadu dość mocno dał się w ostatnich tygodniach we znaki niektórym sadownikom.

Kilka dni temu na forum pojawił się film nakręcony przez jednego z sadowników: „Bobry w sadzie – jak to wygląda”.

Jak pisze autor video:

Dziabią i wycinają skubańce teraz, na jesieni.

Kilka dni później kolejny z sadowników zgłosił ten sam problem. Pan Krzysztof zamieścił zdjęcia i wpis:

Czy miał ktoś doczynienia z stratami wyrządzonymi przez Bobra? Bóbr który zamieszkał w rowie obok sadu i zaczą wycinać 6 letni sad! Wyciął juz około 50 drzew. Pytanie do kogo sie zgłosić i jak wyglada sytuacja odszkodowania?

Problem, jak się okazuję, jest na większą skalę, niż by się zdawało! Bardzo wielu sadowników zamieszcza zdjęcia i komentarze na forum z szkód wyrządzonych przez bobry, wśród nich pojawiły się zdjęcia sadowniczki Basi z ostatniej wizyty borów w jej sadzie:

Gdzie udać się po odszkodowanie?

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie podjęcia działań mających na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry >>>, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 14 czerwca 2021 r. udzieliło następującej odpowiedzi:

„Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, a odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Szacowanie szkód odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 r. poz. 645).
Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, rozmiar szkody wyrządzonej w drzewostanach, w których wartość rynkowa utraconych sortymentów jest wyższa od kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanu, oraz w zadrzewieniach i pojedynczych drzewach ustala się, uwzględniając m.in. miąższość grubizny gatunku drzewa lub jego fragmentu, którego drewno nie może być wykorzystane.
Słusznie więc wskazano w piśmie z dnia 17 maja 2021 r., że obecnie jeśli drewno może być wykorzystane nie wypłaca się za nie odszkodowania, jak również, że obecne przepisy nie przewidują wypłaty odszkodowania za prace związane z uprzątnięciem ściętych drzew.
Niemniej Departament Ochrony Przyrody wystąpił do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska o zebranie informacji odnośnie do skali problemu. Obecnie, ze względu na brak tych danych (co m.in. uniemożliwia wykonanie oceny skutków regulacji, która jest niezbędnym elementem procedury legislacyjnej) nie jest możliwe wprowadzenie propozycji takich zmian do aktualnie prowadzonych, zaawansowanych prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.”

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podsumowanie krajowego rynku czereśni w sezonie 2021

Polski Holding Spożywczy powstanie w ciągu pół roku?