w , ,

Biostymulacja i prewencja – klucz do sukcesu w sadzie ekologicznym

W sadzie Darka, sadownika ekologicznego z wieloletnim doświadczeniem, biostymulacja i prewencja stały się kluczowymi elementami strategii uprawy.

Biostymulacja – wzmacnianie roślin od wewnątrz

Już od kilku lat Darek regularnie stosuje biostymulatory, które wzmacniają odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne, poprawiają ich odżywienie i zapylenie, a także wpływają na lepsze wiązanie i budowanie owoców.

Prewencja – ochrona przed chorobami i szkodnikami

W sadzie ekologicznym dobór odpowiednich środków ochrony jest niezwykle istotny. Darek stawia na prewencję, stosując naturalne preparaty i rozwiązania, które ograniczają presję chorób i szkodników.

Prewencyjna ochrona roślin niesie ze sobą wiele korzyści:

  • Zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki.
  • Ogranicza użycie chemicznych środków ochrony.
  • Poprawia jakość i zdrowotność owoców.
  • Jest zgodna z założeniami zielonego ładu i zrównoważonego rolnictwa.

Biostymulacja i prewencja to dwa filary ekologicznej uprawy owoców. Regularne stosowanie biostymulatorów i naturalnych środków ochrony pozwala na uzyskanie zdrowych i smacznych plonów, a także chroni środowisko naturalne.

Innowacyjny produkt

W sadzie Darka stosowane są produkty Life Bio Farma a na kwaterze 2 hektarów jest prowadzona prewencyjna a zarazem skuteczna ochrona produktem na bazie miedzi w innowacyjnej technologi. Technologia ta polega na otoczeniu każdej cząstki miedzi siatką zeolitowa. Produkt ten, ma za zadanie wspomóc ochronę rośliny przed grzybami i bakteriami, a także osuszać je w przypadku nadmiernej wilgoci. 

Więcej informacji o produktach Life Bio Farma:

Produkty LIFE przeznaczone są do bezpośredniego oddziaływania na intensywność procesów życiowych organizmów żywych bytujących w glebie oraz procesów zachodzących w roślinie.

W skład grupy Life wchodzą produkty organiczne oparte na kwasach humusowych, aminokwasach oraz cukrach. Zadaniem tych produktów jest ochrona, regeneracja i przywrócenie właściwego mikrobiomu glebowego oraz stymulacja wzrostu roślin i ich  systemu korzeniowego a także odporności na stres.

Produkty BIO przeznaczone są do usprawnienie i optymalizacji procesów mineralizacji oraz humifikacji w glebie oraz ochrony gleby przed chorobami a także ochrony roślin przed patogenami.

W skład grupy Bio wchodzą produkty oparte na bakteriach, grzybach oraz drożdżach, charakteryzujące się bardzo dużą liczebnością i skutecznością. Zadaniem tych produktów jest zwiększenie bioróżnorodności w glebie, przywrócenie właściwego mikrobiomu glebowego oraz naturalne ograniczanie i zwalczanie patogenów chorobotwórczych.

Produkty FARMA przeznaczone są do dokarmiania roślin oraz regulowania i uzupełniania prawidłowego mikrobiomu w układach trawiennych zwierząt a także do zakiszania zielonek z roślin.

W skład grupy Farma wchodzą produkty organiczno-mineralne o unikatowych formulacjach, w pełni przyswajanych przez rośliny oraz produkty mikrobiologiczne o szerokim spektrum działania. Zadaniem tych produktów jest uzupełnianie brakujących makro i mikro elementów w roślinach oraz poprawa zdrowotności zwierząt gospodarskich.

 

UDOSTĘPNIJ

Jaka kosiarka Cub Cadet sprawdzi się na Twoim terenie?

Zabiegi na plantacjach truskawek po okresie przymrozków – komunikat jagodowy | Agrosimex