w

ARiMR: Podsumowanie 2022 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w 2022 roku blisko 32 mld zł. To kwota przekazana w postaci m.in. płatności bezpośrednich, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pomocy krajowej i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

– Na ocenę działania Agencji duży wpływ mają tempo i skala wypłacanych środków. Trzeba powiedzieć, że te wyniki są bardzo dobre. Dziękuję wszystkim pracownikom, których zaangażowanie pomogło, by wsparcie szybko trafiło do tych, którzy go oczekiwali – powiedziała w jednym z wywiadów Halina Szymańska, prezes ARiMR.

Tradycyjnie największą część przekazanych w ciągu roku funduszy stanowią płatności bezpośrednie. Około 17 mld zł to suma środków przekazanych rolnikom od 1 stycznia 2022 r. w ramach dwóch kampanii (2021 i 2022). Znaczny udział w puli, ponad 12,92 mld zł, mają zaliczki (dopłaty bezpośrednie 10,78 mld zł i płatności obszarowe PROW – 2,14 mld zł). W 2022 roku wnioski złożyło 1,265 mln rolników, a cały budżet to ok. 16,96 mld zł. Wypłaty trwają i zgodnie z unijnymi przepisami będą realizowane do 30 czerwca 2023 r.

Istotną pozycję w zestawieniu zajmuje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Z jego budżetu Agencja wypłaciła w 2022 roku ok. 9,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostało na modernizację i restrukturyzację gospodarstw. W minionym roku przeprowadzono ponad 20 naborów skierowanych bezpośrednio do producentów rolnych, a w ofercie PROW pojawiły się też nowe działania.

Z kolei w ramach pomocy krajowej ARiMR przekazała w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 5 mld zł. Najwięcej środków z tej puli trafiło do rolników w postaci dopłat do zakupu nawozów mineralnych – 2,61 mld zł. Zainteresowaniem cieszyła się także pomoc dla producentów loch, a dzięki sprawnemu rozpatrzeniu wniosków przed końcem roku wsparcie – w wysokości ok. 591,4 mln zł – otrzymały rodziny rolnicze, które poniosły straty w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Natomiast ok. 270 mln zł trafiło w 2022 roku do beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020, w ramach którego ARiMR przeprowadziła 25 naborów.

Źródło: ARIMR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

KRUS: Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne

WIR: Co czeka rolników w 2023 roku?